Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Znanje, spretnosti in kvalifikacije

Naše navade na področju dela, učenja, družbenega udejstvovanja in vsakdanjega življenja se spreminjajo v koraku s tehnološkim razvojem ter svetovnimi in demografskimi izzivi. Ustrezna znanja in spretnosti ljudem omogočajo, da se prilagodijo tem spremembam, kar jim prinaša tudi blaginjo, hkrati pa prispevajo k razvoju družbe, produktivnosti in gospodarski rasti.

Danes morajo ljudje usvojiti različne temeljne spretnosti, denimo bralno in matematično pismenost, digitalno pismenostpoklicne ali tehnične spretnosti in podjetniške spretnosti ter različna prečna znanja in spretnosti, kot so znanje tujih jezikovosebna rast in učenje učenja.

Evropa se danes spopada s številnimi izzivi:

  • Zeleni in digitalni prehod spreminja naš način življenja, dela in interakcije ter zahteva spremembo nabora znanj in spretnosti, da bi lahko v celoti izkoristili njihov potencial.
  • Zaradi demografskih sprememb mora Evropa dodobra izkoristiti vse svoje talente in raznolikost. Po drugi strani pa bodo demografske spremembe ustvarile nove zaposlitvene možnosti v srebrnem gospodarstvu in gospodarstvu oskrbe.
  • Zaradi pandemije COVID-19 sta delo in učenje na daljavo postala del vsakdana milijonov ljudi v EU, ob čemer pa so se razkrile omejitve, kar zadeva našo trenutno digitalno pripravljenost. Pandemija je negativno vplivala na zaposlitvene možnosti številnih ljudi.
  • Veliko ljudi ne najde zaposlitve, ker nima ustreznih znanj in spretnosti, ali pa dela na delovnih mestih, ki ne ustrezajo njihovim talentom.
  • Obenem 40 % delodajalcev ne najde ljudi z ustreznimi znanji in spretnostmi, da bi zapolnili prosta delovna mesta. Premalo ljudi ima tudi zadostna znanja in spretnosti ter podporo, da bi lahko ustanovili svoje podjetje.
  • Nesprejemljivo velik delež Evropejcev – kar petina – ima namreč težave z branjem in pisanjem, še več jih ima težave z računanjem in digitalno pismenostjo.
  • Medtem ko bi morali imeti vsi možnost, da redno nadgrajujejo svoja znanja in spretnosti, se učenja in usposabljanja udeležuje le 40 %odraslih.

Področje izobraževanja in usposabljanja v Evropi je v pristojnosti držav članic. Posamezni nacionalni in regionalni trgi dela ter izobraževalni sistemi se spopadajo s svojimi specifičnimi izzivi, vendar imajo države članice podobne težave in priložnosti.

Zato je cilj evropskih pobud za znanja in spretnosti spodbuditi vse evropske deležnike za ukrepanje na naslednjih področjih:

Program znanj in spretnosti za Evropo, ki je bil sprejet 1. julija 2020, določa petletni akcijski načrt z 12 ukrepi za pomoč ljudem v Evropi pri pridobivanju boljših znanj in spretnosti.

Priporočila za posamezne države EU na področju razvoja znanj in spretnosti se vsako leto naslovijo na veliko število držav članic, da bi jim pomagala pri oblikovanju in izvajanju politik na nacionalni ravni in pridobivanju evropskih finančnih sredstev.

Povej naprej