Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska parkirna kartica za invalide

Evropska parkirna kartica za invalide

Evropska unija uvaja sistem vzajemnega priznavanja, ki bo na podlagi evropske kartice ugodnosti za invalide invalidom omogočil lažje potovanje med državami EU.

Države članice EU med seboj trenutno ne priznavajo statusa invalidnosti, kar otežuje potovanje invalidov v druge države EU. Njihove nacionalne invalidske izkaznice morda niso priznane.

Evropska kartica ugodnosti za invalide bo invalidom omogočila enak dostop do nekaterih ugodnosti, predvsem kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnosti ter prevoza. Kartico bodo (prostovoljno) priznale vse države EU, vključene v sistem.

Prva skupina osmih držav EU bo kartico uvedla v okviru pilotnega projekta, ki se je začel februarja 2016:

Zgoraj navedene države so bile izbrane na podlagi razpisa za zbiranje predlogov iz leta 2015 za uvedbo vzajemno priznane evropske kartice ugodnosti za invalide. Rezultati razpisa so že objavljeni.

Pri pripravi pilotnega projekta je v okviru skupine na visoki ravni za področje invalidnosti sodelovala posebna delovna skupina, ki jo trenutno sestavlja 17 držav članic in organizacij civilne družbe.

Evropska kartica ne spreminja nacionalnih meril za upravičenost ali pravil. Države članice se lahko še naprej same odločajo, kdo je upravičen do kartice, uporabljajo svojo opredelitev invalidnosti in določajo postopek za izdajo kartice.

Povej naprej