Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Zdravstveno varstvo

Kdo je upravičen?

V obvezno zdravstveno zavarovanje so vključeni zavarovanci in njihovi družinski člani. Med zavarovane osebe tako spadajo: zaposleni, samozaposlene osebe, kmetje in prejemniki nadomestil socialnega varstva (pokojnine za starost, invalidnost ali preživele družinske člane, nadomestilo za primer brezposelnosti, trajna socialna pomoč), itd.

Zavezanci za prijavo zavarovanca so pravne ali fizične osebe, ki so določene kot zavezanci za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Upravičenost do obveznega zdravstvenega zavarovanja se dokazuje s kartico zdravstvenega zavarovanja.

Kdaj sem upravičen?

Upravičenost do pravic iz osebnega zdravstvenega zavarovanja traja od dne, ko so izpolnjeni predpisani pogoji ter traja do dneva, ko predpisani pogoji niso več izpolnjeni.

Praviloma za upravičenost do storitev ali nadomestil iz zdravstvenega varstva ni potrebno predhodno obdobje plačevanja prispevkov.

Upravičenost do posameznih pravic ugotavlja osebni zdravnik (splošni zdravnik, ginekolog, pediater ali zobozdravnik), imenovani zdravnik ali zdravniška komisija.

Seznam zdravstvenih zavodov in poimenski seznam zdravnikov je dostopen.

Obseg pravic in način uveljavljanja

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja se delijo na:

  • pravice do zdravstvenih storitev ter;
  • pravice do denarnih nadomestil in povračil.

Med pravice do zdravstvenih storitev se uvrščajo:

Denarna nadomestila in povračila iz sklopa obveznega zdravstvene zavarovanja so:

  • nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela;
  • povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev in;
  • druga povračila stroškov.

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravica do nadomestila plače se dodeli na podlagi odločitve osebnega zdravnika, imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije.

Povej naprej