Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Slovenia - Družinski pomočnik

Kdo je upravičen?

Institut družinskega pomočnika nadomešča celodnevno institucionalno varstvo s pomočjo doma.

Družinski pomočnik je lahko oseba, ki ima isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma je družinski član invalidne osebe.

Družinski pomočnik lahko postane le oseba, ki je zapustila trg dela oziroma se odjavila iz evidence brezposelnih oseb z namenom, da postane družinski pomočnik, kot tudi oseba, ki je zaposlena s krajšim delovnim časom.

Pravico do družinskega pomočnika imajo invalidne osebe:

 • s stalnim prebivališčem v Sloveniji;
 • za katere je predhodno skrbel starš ali skrbnik, pri čemer je prejemal delno plačilo za izgubljeni dohodek;
 • ki so invalidne osebe po ZDVDTP in potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb;
 • za katere pristojna komisija ugotovi, da gre za osebe s težko motnjo v duševnem razvoju ali resno telesno prizadetostjo, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.

Delo in naloge

Družinski pomočnik zagotavlja invalidni osebi oskrbo v domačem okolju. Imeti mora primeren odnos do invalidne osebe in biti usposobljen za komuniciranje ter delo z invalidno osebo.

Med naloge družinskega pomočnika se uvršča:

 • osebna oskrba: pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, hranjenju, pitju, oblačenju in slačenju, umivanju, vstajanju, gibanju, obračanju, uporabi stranišča, varovanje upravičenca;
 • zdravstvena oskrba: sodelovanje z osebnim zdravnikom invalidne osebe, organizacija dostopa do potrebnih zdravstvenih storitev, skrb za jemanje predpisane terapije in pomoč pri jemanju zdravil, izvajanje določenih fizioterapevtskih postopkov, oskrba ran, preprečevanje ter oskrba preležanin, nabava zdravil po receptu in pripomočkov z napotnico, pomoč pri gibanju, pomoč pri uporabi in čiščenju pripomočkov;
 • socialna oskrba in organiziranje prostočasnih aktivnosti: pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže, organiziranje dejavnosti za prosti čas, urejanje pošte invalidne osebe, informiranje ustanov o stanju in potrebah invalidne osebe;
 • gospodinjska pomoč: priprava primerne dietne hrane in napitkov, vzdrževanje prostorov, v katerih živi invalidna oseba, postiljanje in preoblačenje postelje, vzdrževanje čistoče in likanje perila, ureditev bivalnega okolja glede na potrebe invalidne osebe.

Obseg pravic in način uveljavljanja

Obseg pravic in način uveljavljanja

734,15 EUR bruto na mesec

Družinski pomočnik je poleg delnega mesečnega plačila za izgubljeni dohodek (ali do sorazmernega plačila za izgubljeni dohodek v primeru krajšega delovnega časa do višine delnega mesečnega plačila) upravičen še do:

 • obveznega zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja;
 • zavarovanja za primer brezposelnosti;
 • starševskega varstva.

Slovarček

Potrebni obrazci

Poznajte svoje pravice

Spodnje povezave, ki naštevajo vaše pravice, niso strani Evropske komisije in ne predstavljajo stališča Komisije:

Publikacije in spletne strani Komisije:

Kako uveljavljam pravice?

Pravica do družinskega pomočnika se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevnopristojen glede na stalno prebivališče invalidne osebe.

O pravici do izbire družinskega pomočnika odloča invalidska komisija ZPIZ-a.

Povej naprej