Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Spain

Nujni primeri

Pokličite 112.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (ministrstvo za zdravje, varstvo potrošnikov in socialno varstvo)
Tel.: +34 901 400 100
E-naslov: oiac@mscbs.es
Spletišče: www.mscbs.gob.es


Stroški in kritje zdravljenja

 • Poiščite zdravnika ali bolnišnico, ki je del javnega zdravstvenega sistema in sprejme evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
 • Na spletišču ministrstva za zdravje, varstvo potrošnikov in socialno varstvo boste našli seznam javnih zdravstvenih domov in bolnišnic.
 • Na voljo je več informacij o javnih zdravstvenih domovih in javnih bolnišnicah v Španiji.
 • Nekatere bolnišnice in zdravstveni domovi („centros sanitarios“) ponujajo zasebne storitve, ki jih v celoti plačajo pacienti, in javne storitve, ki jih večinoma krije država. Ob obisku povejte, katero vrsto storitev želite. Evropska kartica ne krije stroškov zasebnih zdravstvenih storitev, za katere tudi ne morete zahtevati povračila.

Zdravniki

 • Javno zdravstveno varstvo je brezplačno. Opozarjamo, da nekateri hoteli ali organizatorji potovanj sodelujejo z zasebnimi zdravniki, pri katerih boste obisk morali plačati.
 • Če potrebujete nujno zdravniško pomoč, boste potrebovali veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, zahtevati morate tudi javne zdravstvene storitve („asistencia sanitaria pública“ ali „asistencia del Sistema Nacional de Salud“).
 • Če je treba pri zdravniku plačati vnaprej, gre za zasebnika zunaj javnega zdravstvenega sistema, ki ne bo sprejel evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zobozdravniki

 • Javni zdravstveni sistem ne krije zobozdravstvenih storitev razen izjemoma za nujno zdravniško pomoč v okviru osnovnega zdravstvenega varstva.
 • Krijejo se samo stroški preventivnih in posebnih posegov za otroke.
 • Za stroške ni povračila.

Bolnišnično zdravljenje

 • Razen v nujnih primerih za bolnišnično obravnavo potrebujete napotnico.
 • Samo javne bolnišnice zagotavljajo brezplačno obravnavo.
 • Ob sprejemu v bolnišnico pokažite evropsko kartico, sicer vas bodo obravnavali kot zasebnega bolnika.
 • Za zasebne zdravstvene storitve ni povračila.

Zdravila na recept

 • Zdravila, ki jih predpiše zdravnik v javnem zdravstvenem sistemu, lahko dobite v vsaki lekarni („farmacia“).
 • Če lahko dokažete, da ste upokojenec iz države članice EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške ali Švice, boste za zdravilo na recept morali plačati manjši del stroška (z nekaterimi izjemami).
 • Če po odpustu iz bolnišnice potrebujete dodatna zdravila, mora biti to navedeno v poročilu o bolnišnični obravnavi. Poročilo predložite zdravniku v zdravstvenem domu („Centro de Salud“), ki vam bo izdal recept.

Reševalno vozilo

 • Prevoz z reševalnim vozilom, ki ga zagotavljajo javne zdravstvene ustanove, je brezplačen.

Reševanje s helikopterjem

 • Ni posebnih pravil.

Povračilo stroškov

 • Španija ne pozna povračila stroškov, saj je javno zdravstveno varstvo brezplačno.
 • Če ste za zdravljenje morali plačati, lahko ob vrnitvi domov na pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite za povračilo.

Standardno doplačilo

 • Razen stroškov za zdravila na recept so storitve javnega zdravstvenega sistema brezplačne in brez doplačil (tudi za osnovno zdravstveno varstvo, specialistično in bolnišnično zdravljenje ter nujno zdravniško pomoč).
 • Praviloma boste morali plačati del stroškov za zdravila, ki jih krije javni sistem in predpiše zdravnik javne zdravstvene ustanove:
  • 10 % za upokojence iz držav EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice;
  • 50 % v drugih primerih.

Dializa, kisikova in kemoterapija

 • Če potrebujete tovrstno zdravljenje, se morate vnaprej dogovoriti. Svetujemo, da z urejanjem formalnosti začnete pravočasno pred odhodom v tujino.
 • Izberite zdravstveno ustanovo, ki se financira z državnimi sredstvi. Evropska kartica ne krije zdravljenja, ki ga zagotavljajo zasebne zdravstvene ustanove.
 • Za kemoterapijo se obrnite na bolnišnico.
 • Za dializo se obrnite na specialistični center (Centro de especialidades) ali bolnišnico.
 • Za osnovne informacije o terapiji s kisikom se obrnite na najbližji zdravstveni dom (Centro de Salud). Terapijo s kisikom zagotavljajo tudi specialistični centri in bolnišnice.
 • Pred odhodom se obrnite na najbližji javnozdravstveni zavod avtonomne skupnosti, kamor potujete. Pojasnili vam bodo vse o postopkih in ustreznih zdravstvenih ustanovah.
 • Avtonomni javnozdravstveni zavodi

Naročanje kartice


Tukaj sprejmejo evropsko kartico


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice, izdane v Španiji

Instituto Nacional de la Seguridad Social (državni zavod za socialno zavarovanje)
Tel.: +34 901 16 65 65
Regionalni uradi državnega zavoda za socialno zavarovanje.

Instituto Social de la Marina (ISM)
Tel.: +34 917 00 66 00
Obrnite se na regionalne urade ISM.

Za državne uradnike:

Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado
Tel.: +34 91 273 95 00

Kontaktne informacije informacijske službe in regionalnih uradov boste našli na spletišču španskega zavoda za socialno varnost državnih uradnikov – MUFACE.

Za uradnike v pravosodju:

Mutualidad General Judicial
Tel.: +34 91 586 03 00
Obrnite se na regionalne urade MUGEJU.

Za zavarovane v okviru ISFAS:

Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS)
Tel.: +34 91 567 76 00
E-naslov: isfasregistro@oc.mde.es

 

Povej naprej