Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Romania

Nujni primeri

Pokličite 112.

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje)
Tel.: +40 372 309 250; +40 372 309 105


Stroški in kritje zdravljenja

Zdravniki

 • Z evropsko kartico lahko obiščete splošnega ali specializiranega zdravnika, ki ima sklenjeno pogodbo z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje.
 • Naslovi ponudnikov zdravstvenih storitev so na voljo pri lokalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje.
 • Z evropsko kartico je zdravljenje brezplačno, saj sistem zdravstvenega zavarovanja ponudniku zdravstvenih storitev povrne stroške zdravljenja.

Zobozdravniki

 • Z evropsko kartico ste upravičeni do nujne zobozdravstvene pomoči pri zobozdravniku, ki ima pogodbo s sistemom zdravstvenega zavarovanja.
 • Naslovi ponudnikov zobozdravstvenih storitev so na voljo pri lokalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje. Lahko jih tudi poiščete na spletnih straneh zavodov za zdravstveno zavarovanje.
 • Z evropsko kartico je zdravljenje brezplačno, saj lokalni zavod za zdravstveno zavarovanje ponudniku zobozdravstvenih storitev povrne stroške nujnih zobozdravstvenih storitev.

Bolnišnično zdravljenje

 • Z evropsko kartico ste upravičeni do bolnišnične obravnave v bolnišnici, ki ima pogodbo z lokalnim zavodom zdravstvenega zavarovanja.
 • Imetniki evropske kartice so upravičeni do naslednjih storitev bolnišničnega zdravljenja:
  • Bolnišnična obravnava:
   • nujna zdravniška in kirurška pomoč, kadar je ogroženo pacientovo življenje oziroma obstaja nevarnost za to, in sicer vse do odprave nevarnosti
   • bolezni, ki so lahko nalezljive, in za katere je potrebna izolacija/karantena do popolne ozdravitve
   • porod
  • Zunajbolnišnična obravnava:
   • nujni primeri, ki zahtevajo kirurško pomoč
   • zdravljenje epidemične bolezni, vendar izolacija pacienta ni potrebna
   • kemoterapija v dnevni oskrbi

Za te vrste bolnišnične obravnave ne potrebujete napotnice. Stroške zdravljenja povrne lokalni zavod za zdravstveno zavarovanje.

Zdravila na recept

 • Z evropsko kartico lahko dobite zdravila, vendar boste potrebovali zdravniško napotnico. Predložite jo v lekarni, ki ima pogodbo z istim lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje kot zdravnik.
 • Zdravnik lahko predpiše zdravila s seznama subvencioniranih zdravil (s podseznami A, B, C in D in razdelki C1, C2 in C3 podseznama C). Zavod za zdravstveno zavarovanje krije delež referenčne cene zdravila:
  • podseznam A – 90%
  • podseznam B – 50 %
  • podseznam C (razdelki C1, C2 in C3) – 100%. Stroške za zdravila, navedena v razdelku C2, krije zavod za zdravstveno zavarovanje po dejansko plačani ceni.
  • podseznam D – 20 %

Nujna zdravniška pomoč in prevoz

Z evropsko kartico lahko uveljavljate naslednje pravice:

 • Nujni obisk zdravnika na domu zaradi nujne zdravniške pomoči, ki zahteva kirurško oskrbo
 • Prevoz brez pomoči:
  • Ob smrti pacienta prevoz v obe smeri za zdravnika, ki potrdi smrt in v skladu z zakonom izda mrliški list. To velja za petke, sobote, nedelje in praznike.
  • Prevoz ekipe reševalcev do pacientovega doma in po potrebi prevoz pacientov, ki niso v kritičnem stanju in ne potrebujejo zdravniškega spremstva ali posebne zdravstvene oskrbe na poti do zdravstvene ustanove, vendar zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebujejo posebno zdravstveno oskrbo v zdravstveni ustanovi.

Te storitve zagotavljajo specializirane zasebne ustanove, ki imajo pogodbo z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje.

Reševalno vozilo

Nujne prevoze zagotavljajo:

Reševanje s helikopterjem

 • Reševanje s helikopterjem je zagotovljeno samo na ozemlju Romunije in zgolj v izjemno nujnih primerih.

Povračilo stroškov

 • Zdravstvene storitve so običajno brezplačne, zato Romunija ne pozna sistema povračil stroškov za imetnike evropske kartice.
 • Doplačila (ki jih neposredno plačajo imetniki evropske kartice):
  1. Stroški zdravstvenih storitev, ki jih morajo plačati imetniki evropske kartice.
  2. Stroški zdravstvenih storitev pri zdravnikih/izvajalcih zdravstvenega varstva, ki nimajo pogodbe z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje.
  3. Doplačilo za nadstandardne storitve v bolnišnici. Bolnišnično zdravljenje bolnišnice zaračunajo po sistemu doplačil; več o tem v spodnjem razdelku o prispevku pacienta.
  4. Stroški zdravil, ki jih sistem zdravstvenega zavarovanja ne povrne.
  5. Stroški zdravil v lekarnah, ki nimajo pogodbe z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje.
  6. Doplačila za zdravila:
  • podseznam A: razlika med prodajno ceno zdravila in 90 % referenčne cene.
  • podseznam B: razlika med prodajno ceno zdravila in 50 % referenčne cene.
  • podseznam D: razlika med prodajno ceno zdravila in 20 % referenčne cene.
  • podseznam C: razlika med prodajno ceno in referenčno ceno za zdravila iz razdelka C1 in C3 ter razlika med prodajno ceno in dejansko plačano ceno za zdravila iz razdelka C2.

Standardno doplačilo

 • Za storitve bolnišnične obravnave vsaka bolnišnična enota s posteljami določi svojo višino doplačila, in sicer med 5 in 10 romunskih lejev.
 • Pri nujni bolnišnični obravnavi ni potrebno doplačilo v gotovini.

Dializa, kisikova in kemoterapija

Dializa

 • Imetniki evropske kartice imajo pravico do dializnega zdravljenja pod enakimi pogoji kot zavarovanci v okviru romunskega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Z dializo povezane storitve so zagotovljene v okviru nacionalnega programa dializnega zdravljenja za paciente s kronično ledvično boleznijo. Storitve vključujejo:
  • stimulacija eritropoeze (epoetin, darbepoetin), železovi pripravki, frakcionirani ali nefrakcionirani heparini, kelatorji Sevelamerum, agonisti receptorjev za vitamin D (alfakalcidol, kalcitriol, parikalcitol), zdravila, ki posnemajo učinkovanje kalcija v telesu (cinakalcet), posebne laboratorijske preiskave ter nemedicinski prevoz pacientov, ki se zdravijo s hemodializo od in do njihovega doma, mesečni prevoz zdravil in medicinskega materiala ter peritonealna dializa na pacientovem domu.
 • Te storitve zagotavljajo javne in zasebne ustanove, ki imajo pogodbo z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Naslovi dializnih centrov so na voljo pri lokalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Kisikova terapija

 • Imetniki evropske kartice lahko prejmejo terapijo s kisikom med bolnišnično obravnavo, če so prejeli zdravniško pomoč pri daljši hospitalizaciji.
 • To vrsto zdravstvene pomoči povrne lokalni zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Veljajo pogoji, navedeni v razdelku „Bolnišnična obravnava“.

Radioterapija

 • Imetniki evropske kartice imajo pravico do storitev radioterapije pod enakimi pogoji kot zavarovanci v okviru romunskega sistema zdravstvenega zavarovanja.
 • Storitve radioterapije (teleradioterapija s kilovoltnimi rentgenskimi žarki, obsevanje s telekobaltom, z linearnim 2D pospeševalnikom, linearnim 3D pospeševalnikom, intenzitetno modulirana radioterapija, brahiterapija) so na voljo v okviru Podprograma za zdravljenje pacientov z onkološkimi boleznimi in se izvajajo pri dnevni hospitalizaciji. Zajemajo opravljene storitve in pripravo dokumentov, potrebnih v zvezi z zdravljenjem.
 • Radioterapijo izvajajo ustrezni javni zdravstveni centri, v skladu z zakonom pooblaščene zdravstvene enote ter zdravstvene enote, ki sodijo pod ministrstva z lastnim zdravstvenim omrežjem (ki imajo ustrezno strukturo in pogodbeno razmerje z zdravstvenim zavodom za izvajanje nacionalnega zdravstvenega programa). Seznam zdravstvenih centrov in enot je objavljen na spletišču zdravstvenega zavoda.

Kemoterapija

 • Imetniki evropske kartice lahko prejmejo kemoterapijo z dnevnim spremljanjem.
 • Imetniki evropske kartice lahko prejmejo posebno zdravljenje, namenjeno pacientom, ki imajo z rakom povezane bolezni, v skladu s Podprogramom za zdravljenje pacientov z onkološkimi boleznimi. Krijejo se stroški za citostatike, imunomodulatorje, hormone, faktorje rasti in inhibitorje osteoklastov.
 • Zdravila predpiše specializirani zdravnik, ki ima pogodbo z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje. Zdravila izdajo lekarne, ki sodijo v zdravstvene enote podprograma, ali splošne lekarne. Zdravniki predpišejo zdravila iz razdelka C2 podseznama C.
 • Seznami zdravstvenih enot, splošnih lekarn in specialistov, ki imajo pogodbo z lokalnim zavodom za zdravstveno zavarovanje, so na voljo na spletišču lokalnega zavoda za zdravstveno zavarovanje.

Naročanje kartice

 • Zavarovanci lahko zaprosijo za izdajo evropske kartice pri lokalnem zavodu za zdravstveno zavarovanje. 
 • Če je vloga odobrena, bo kartica izdana v 7 delovnih dneh od prejema vloge.
 • Naročanje evropske kartice (v romunščini)

Tukaj sprejmejo evropsko kartico


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice, izdane v Romuniji

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (nacionalni zavod za zdravstveno zavarovanje)
Tel.: +40 372 309 236
E-naslov: relpubl1@casan.ro

Povej naprej