Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Luxembourg

Nujni primeri

 • Pokličite 112.

Caisse nationale de santé (državna zdravstvena blagajna)
Tel.: 352 27 57 1
E-naslov: cns@secu.lu


Stroški in kritje zdravljenja

Zdravniki

 • Obiščete lahko kateregakoli zdravnika. Vsi zdravniki z dovoljenjem za delo v Luksemburgu imajo samodejno pogodbo z nacionalnim sistemom zdravstvenega zavarovanja Caisse nationale de santé (CNS).
 • Stroški obiska so različni. Vedno zahtevajte račun.
 • Za obisk specialista ne potrebujete napotnice.
 • Pokazati morate veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.

Zobozdravniki

 • Obiščete lahko kateregakoli zobozdravnika, saj so vsi vključeni v javni zdravstveni sistem.
 • Za zobozdravstvene storitve je na leto v celoti povrnjen znesek 60 evrov. Stroški nad tem zneskom so povrnjeni v višini 88 % za odrasle in 100 % za otroke, mlajše od 18 let. Posebna pravila in pogoji veljajo za povračilo stroškov zobne protetike.
 • Za nekatere zobozdravstvene storitve boste potrebovali predhodno odobritev nacionalnega sistema zdravstvenega zavarovanja.

Bolnišnično zdravljenje

 • Vse bolnišnice v Luksemburgu imajo pogodbo s Caisse nationale de santé (CNS). Ob sprejemu morate pokazati veljavno evropsko kartico.
 • Za bolnišnično zdravljenje je treba plačati standardno dnevno doplačilo, za katerega ni povračila.
 • Standardno dnevno doplačilo ne velja za mlajše od 18 let.
 • Standardno dnevno doplačilo ne velja za porodnice za prvih 12 dni po porodu.
 • Morda bo treba plačati tudi doplačilo za lečečega zdravnika, nato pa za povračilo zaprosite pri nacionalnem sistemu zdravstvenega zavarovanja (Caisse nationale de santé).
 • Plačati morate vse nadstandardne storitve, denimo enoposteljno sobo.

Zdravila na recept

 • Zdravila na recept lahko dobite v vsaki lekarni v Luksemburgu.
 • Nekatere recepte mora najprej odobriti Caisse nationale de santé (CNS), preden lahko dobite zdravilo.
 • Vrednost povračila je odvisna od zdravila, zato vprašajte zdravnika, ali je potrebna odobritev zdravstvenega zavarovanja.
 • Stroške za zdravila na seznamu zdravil, posodobljenem in objavljenem mesečno, krije zdravstveno zavarovanje v višini 40 %, 80 % ali 100 %.

Reševalno vozilo

 • Nujni prevozi z reševalnim vozilom (službe za nujno zdravniško pomoč – SAMU) so brezplačni, če imate veljavno evropsko kartico (ali nadomestno potrdilo).
 • Nenujni reševalni prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi se v skladu z državno ali občinsko zakonodajo krijejo do 70 % vrednosti stroškov. Za nenujne reševalne prevoze s kakršno koli drugo vrsto reševalne službe velja kritje do 70 % vrednosti stroškov, ki se obračunajo po tarifi 1,25 evra/km, pri čemer je najnižji znesek 38 evrov na prevoz. Krije se samo prevoz v ali iz bolnišnice. Na napotnici za reševalni prevoz mora biti navedeno, da je zaradi zdravstvenih razlogov potreben prevoz pacienta v polsedečem ali imobiliziranem položaju.

Reševanje s helikopterjem

 • Nujen prevoz je z veljavno evropsko kartico (ali nadomestnim potrdilom) brezplačen.

Povračilo stroškov

Zahtevek za povračilo stroškov morate poslati luksemburškemu sistemu zdravstvenega zavarovanja (Caisse nationale de santé).

Caisse nationale de santé (CNS)
Tel.: 352 27 57 1
E-naslov: cns@secu.lu

 • Morda ne boste prejeli povračila celotnih stroškov, saj je za nekatere javnozdravstvene storitve v Luksemburgu potrebno doplačilo.
 • Zahtevku za povračilo priložite izvirnik računa in potrdilo o plačilu. Priložiti morate tudi kopijo evropske kartice, svoj naslov in bančne podatke (uradno potrdilo o bančnem računu ali seznam bančnih podatkov oz. relevé d'identité bancaire, RIB, ki ga izda banka). Potrdilo o povračilu stroškov vam bodo poslali na domači naslov.
 • Shranite kopije vseh poslanih dokumentov.
 • Če za povračilo plačanih zneskov niste mogli zaprositi med bivanjem v tujini, se po vrnitvi domov obrnite na pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje.

Standardno doplačilo

 • Obisk pri zdravniku: stroški obiska so različni. Zdravstveno zavarovanje navadno povrne 88 % uradne cene za odrasle in 100 % za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Vedno zahtevajte račun.
 • Obisk zdravnika na domu: odrasli morajo plačati 20 % najnižje cene obiska na domu.
 • Bolnišnično zdravljenje: plačati je treba standardno doplačilo 21,99 evra na dan (mlajši od 18 let so doplačila oproščeni), ki ni povrnjeno. Doplačilo se plača za največ 30 dni na koledarsko leto.
 • Za zobozdravstvene storitve je na leto v celoti povrnjen znesek 60 evrov. Stroški nad tem zneskom so povrnjeni v višini 88 % za odrasle in 100 % za otroke, mlajše od 18 let. Posebna pravila in pogoji veljajo za povračilo stroškov zobne protetike.
 • Drugo: glej razdelek Zdravljenje, kritje, stroški.

Dializa, kisikova in kemoterapija


Naročanje kartice

Luksemburški zavarovanci naročijo kartico z elektronskim obrazcem.

Tukaj sprejmejo evropsko kartico

Vsi zdravniki z dovoljenjem za delo v Luksemburgu imajo samodejno pogodbo z nacionalnim sistemom zdravstvenega zavarovanja Caisse nationale de santé (CNS).

Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice, izdane v Luksemburgu

Caisse nationale de santé
Tel.: 352 27 57 1
E-naslov: cns@secu.lu

Naročilo kartice s kontaktnim obrazcem.

Povej naprej