Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Italy

Nujni primeri


Stroški in kritje zdravljenja

Zdravniki

 • Z veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko obiščete zdravnika, ki je vključen v javni zdravstveni sistem (Servizio Sanitario Nazionale – SSN) oz. ima z njim sklenjeno pogodbo („accreditamento“).
 • Zasebni zdravniki evropske kartice niso dolžni sprejeti.
 • Ordinacije splošnih zdravnikov so odprte od ponedeljka do petka. Delovni čas ordinacij je različen, vendar imajo običajno dopoldanski in popoldanski urnik. Razen v nujnih primerih ob koncu tedna niso odprte.
 • Tudi v primeru nujne zdravstvene oskrbe zdravljenje deloma plača pacient (svoj delež oziroma t.i. ticket).
 • Za doplačilo za zdravstvene storitve v Italiji ni povračila, vendar lahko zaprosite zanj ob vrnitvi domov pri pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je izdal evropsko kartico.

Zobozdravniki

 • Zobozdravniki v Italiji so zasebniki in ne sprejemajo evropske kartice, zato boste morali plačati znesek obiska v celoti.
 • V izjemnih ali nujnih okoliščinah in kadar javnozdravstvena klinika zagotavlja tudi zobozdravstvene storitve, lahko uporabite svojo evropsko kartico, vendar boste morali del stroškov plačati sami.

Bolnišnično zdravljenje

 • Pred odhodom v tujino se pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je izdal evropsko kartico, pozanimajte, če ste upravičeni do bolnišničnega zdravljenja v času bivanja v Italji. Po možnosti naj vam dajo pisno potrdilo.
 • Za seznam bolnišnic, ki so vključene v javni zdravstveni sistem oz. imajo sklenjeno pogodbo, se obrnite na lokalni zdravstveni organ (Azienda Sanitaria Locale – ASL).
 • Za bolnišnično zdravljenje morate pokazati veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Pred koncem zdravljenja se pozanimajte, ali so kartico sprejeli.

Zdravila na recept

 • Nekatera zdravila lahko kupite brez recepta. O tem se pozanimajte v lekarni. V tem primeru evropske kartice ne potrebujete.
 • Za nekatera zdravila je potrebno doplačilo, druga pa morate plačati v celoti. Zdravila je treba plačati takoj, četudi pokažete evropsko kartico. Za pojasnila se pozanimajte v lekarni.
 • Kadar za zdravila na recept prosite zdravnika, ki je vključen v javni zdravstveni sistem oz. ima sklenjeno pogodbo, vedno pokažite evropsko kartico. Pokažite jo tudi v lekarni pri nakupu zdravil, ki se izdajo samo na recept.
 • Za večino zdravil na recept je treba plačati polno ceno, tudi če imate evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja. Po vrnitvi v domovino vam lahko stroške povrne pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje.
 • Za doplačila v Italiji ni povračila, vendar lahko ob vrnitvi domov pri pristojnem zavodu za zdravstveno zavarovanje zaprosite zanj.
 • Za zdravila v prosti prodaji (brez recepta) ni povračila.

Reševalno vozilo

 • V nujnih primerih je brezplačno, če je reševalno vozilo del javnega zdravstvenega sistema oz. zdravstvene enote, ki ima s sistemom sklenjeno pogodbo.
 • Za nenujne prevoze boste morda morali plačati del ali celotni znesek stroškov.
 • Za stroške prevoza z reševalnim vozilom v Italiji ni povračila, vendar lahko zaprosite zanj ob vrnitvi domov pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je izdal evropsko kartico.

Reševanje s helikopterjem

 • V nujnih primerih je brezplačno, če je reševalni helikopter del javnega zdravstvenega sistema oz. zdravstvene enote, ki ima s sistemom sklenjeno pogodbo.
 • Za nenujne prevoze boste morali morda plačati celotni znesek stroškov.
 • Za stroške reševanja s helikopterjem v Italiji ni povračila, vendar lahko zaprosite zanj ob vrnitvi domov pri zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki je izdal evropsko kartico.

Povračilo stroškov

 • Za doplačila v Italiji ni povračila.
 • Za zdravstvene storitve, za katere je potrebno doplačilo (t.i. „ticket“ oz. participacija pri stroških), niste upravičeni do povračila.
 • Če ste za zdravniško pomoč morali plačati, se po vrnitvi domov obrnite na pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje in zaprosite za povračilo.

Standardno doplačilo

 • Za zdravilo boste morali morda plačati doplačilo/svoj delež (t.i. „ticket“ oz. participacija pri stroških). O tem se pozanimajte v lekarni.
 • Za nenujni obisk zdravnika (t.i. visita occasionale) se plača prispevek.
 • Prispevki so različni glede na vrsto zdravstvene storitve in deželo, v kateri se nahajate.
 • V nekaterih primerih boste morda morali plačati storitve nujne pomoči, če ne potrebujete bolnišničnega zdravljenja. Za več informacij se obrnite na lokalni zdravstveni organ.

Dializa, kisikova in kemoterapija

Za informacije o razpoložljivosti teh vrst zdravljenja in stroških je treba zaprositi nekaj tednov vnaprej. Pozanimajte se pri najbližji izpostavi lokalnega zdravstvenega organa v kraju, ki ga boste obiskali.


Naročanje kartice

 • Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja se ne izda tistim osebam, ki niso (upravičeno) registrirane v italijanskem zdravstvenem sistemu.
 • Osebe, ki začasno bivajo v Italiji, morajo pred odhodom v Italijo za evropsko kartico zaprositi pristojni zavod v svoji državi.
 • Kartica se samodejno izda tistim osebam, ki so do nje upravičene (pod pogojem, da imajo pravico do prebivanja v Italiji).
 • Do evropske kartice ste upravičeni, če ste registrirani pri enem od lokalnih organov nacionalnega zdravstvenega sistema.

Tukaj sprejmejo evropsko kartico

Za več informacij se obrnite na lokalni zdravstveni organ.


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice zdravstvenega zavarovanja, ki jo izda pristojni zavod v matični državi

 • Izgubo ali krajo evropske kartice nemudoma prijavite policiji.
 • Prav tako morate pristojni zavod, ki je izdal evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, zaprositi za začasno nadomestno potrdilo. Potrdilo je treba nato pokazati za dostop do zgoraj navedenih zdravstvenih storitev v Italiji.
 • V nujnih primerih ga bodo po telefaksu ali elektronski pošti poslali lokalnemu zdravstvenemu organu v Italiji.

Povej naprej