Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Francija

Nujni primeri

 • Pokličite 112.

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)
(Center za evropsko in mednarodno sodelovanje na področju socialne varnosti)
Informacije na spletišču v francoščini, angleščini, španščini, nemščini, italijanščini, portugalščini, poljščini.

Tel.: +33 1 45 26 33 41
E-naslov: ceam@cleiss.fr

Zdravstveno zavarovanje (Assurance maladie): www.ameli.fr


Stroški in kritje zdravljenja

Informacije o:

 • zdravstvenih delavcih (zdravnikih, zobozdravnikih, medicinskih sestrah itd.)
 • bližnjih bolnišnicah
 • kritju zdravstvenih stroškov v Franciji

poiščite v imeniku na spletišču zdravstvenega zavarovanja annuaire santé d'ameli (samo v francoščini)

Zdravniki

 • Z evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja lahko zdravniško pomoč poiščete pri zdravniku, ki dela v okviru francoskega javnega zdravstvenega sistema („conventionné“).
 • Zdravniki v okviru javnega sistema („conventionné“) so razvrščeni v dve kategoriji:
  1. sektor: zdravniki, ki svoje storitve obračunajo po uradni tarifi;
  2. sektor: zdravniki, ki poleg uradne tarife obračunajo še dodatne stroške.
 • Stroške storitve je treba plačati neposredno zdravniku. Zdravnik bo izpolnil obrazec o zdravljenju („feuille de soins“) in po potrebi izdal recept. Obrazec o zdravljenju morate priložiti zahtevku za povračilo stroškov.

Zobozdravniki

 • Z evropsko kartico lahko pomoč poiščete pri zobozdravniku, ki dela v okviru francoskega javnozdravstvenega sistema („conventionné“).
 • Stroške storitve je treba plačati neposredno zobozdravniku. Zdravnik bo izpolnil obrazec o zdravljenju („feuille de soins“) in po potrebi izdal recept. Obrazec o zdravljenju morate priložiti zahtevku za povračilo stroškov.

Bolnišnično zdravljenje

 • Ob sprejemu pokažite evropsko kartico; tako vam ne bo treba neposredno plačati stroškov, ki jih sicer krije zdravstveno zavarovanje. Plačati boste morali samo standardno doplačilo.
 • Plačati je treba dnevno doplačilo za bolnišnično zdravljenje.
 • Za daljše bolnišnično zdravljenje je poleg dnevnega doplačila treba plačati še pavšalni prispevek. Teh stroškov francoski sistem zdravstvenega zavarovanja ne krije, za povračilo zaprosite po vrnitvi v domovino.
 • Če vas sprejmejo v zasebno bolnišnico ali kliniko, preverite, ali ima koncesijo za opravljanje javnozdravstvenih storitev („conventionné“).

Zdravila na recept

 • Skupaj z receptom boste prejeli tudi obrazec o zdravljenju („feuille de soins“), ki ga morate priložiti zahtevku za povračilo stroškov. Povrnejo se samo stroški zdravil na recept, ki so na seznamu subvencioniranih zdravil. V lekarni vam bodo povedali, katera zdravila so na seznamu.

Reševalno vozilo

 • Za nujni prevoz z reševalnim vozilom ali taksijem potrebujete zdravniško napotnico.
 • Stroške je treba vnaprej plačati osebju reševalnega vozila.

Reševanje s helikopterjem

Za nujni prevoz s helikopterjem potrebujete: 

 • zdravniško napotnico
 • predhodno dovoljenje, ki ga izdajo na krajevni izpostavi CPAM (osnovno zdravstveno zavarovanje, Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

Povračilo stroškov

 • Za povračilo stroškov v Franciji zaprosite pri najbližji izpostavi CPAM.
 • Zahtevku je treba priložiti:
  • obrazec o zdravljenju („feuille de soins“)
  • kopijo računa in recepta oz. napotnice
  • kopijo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
  • domači naslov
  • podatke o bančnem računu (skupaj z mednarodno oznako IBAN in kodo BIC)

Potrdilo o povračilu stroškov vam bodo poslali na domači naslov.

 • Zaprosite lahko za povračilo standardnih stroškov zdravljenja (v višini 70 % oziroma 80 % za stroške bolnišničnega zdravljenja).
 • Če za povračilo plačanih zneskov ne morete zaprositi med bivanjem v Franciji, se po vrnitvi domov obrnite na pristojni zavod za zdravstveno zavarovanje.

Standardno doplačilo

Ni informacij.

Dializa, kisikova in kemoterapija

Imenik zdravstvenega varstva (annuaire santé) je storitev francoskega sistema zdravstvenega zavarovanja. Po raznih iskalnih kriterijih (ime, področje specializacije, kraj itd.) lahko v njem poiščete:

 • uradne zdravstvene delavce (zdravnika, medicinsko sestro, farmacevta itd.)
 • zdravstvene ustanove (bolnišnico, kliniko itd.)
 • zadevne stroške in postopek povračila stroškov
 • ustanove, ki izvajajo dializo, kemoterapijo, terapijo s kisikom (v Franciji sodi terapija s kisikom k pulmologiji)

Naročanje kartice


Tukaj sprejmejo evropsko kartico


Izgubljena ali ukradena kartica

Kontakti za imetnike evropske kartice, izdane v Franciji

Obrnite se na najbližjo izpostavo CPAM (Caisse Primaire D'Assurance Maladie) v Franciji:

Povej naprej