Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje

Evropska strategija zaposlovanja

Evropska strategija zaposlovanja sega v leto 1997, ko so države članice EU določile skupne cilje za politike zaposlovanja. Njen glavni namen je ustvarjanje novih in kakovostnih delovnih mest v vsej EU.

Strategija je zdaj sestavni del strategije za gospodarsko rast Evropa 2020 in se izvaja prek vsakoletnega evropskega semestra, v katerem države EU v sodelovanju z institucijami EU usklajujejo svoje politike.

Izvajanje evropske strategije zaposlovanja poteka s podporo Odbora za zaposlovanje v naslednjih štirih korakih evropskega semestra:

  1. Smernice za zaposlovanje so skupne prednostne naloge in cilji politik zaposlovanja, ki jih predlaga Komisija, odobrijo jih vlade držav in sprejme Svet EU.
  2. Skupno poročilo o zaposlovanju temelji na (a) oceni stanja na področju zaposlovanja v Evropi, (b) izvajanju smernic za zaposlovanje in (c) oceni statističnega pregleda zaposlitvenih in socialnih kazalnikov. Objavi ga Evropska komisija in sprejme Svet EU.
  3. Nacionalne reformne programe pripravijo države članice, Evropska komisija pa oceni njihovo usklajenost s strategijo Evropa 2020. (podatkovna zbirka – nacionalni reformni programi pred letom 2011)
  4. Komisija na podlagi ocene nacionalnih reformnih programov objavi poročila za države z analizo ekonomske politike držav in izda priporočila za posamezno državo.

Povej naprej