Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Pracovné príležitosti

Budova Berlaymont – sídlo Európskej komisie

Aj keď náplňou práce tohto generálneho riaditeľstva sú zamestnanosť a sociálne politiky, neznamená to, že vám môžeme zabezpečiť pracovnú ponuku priamo pre akékoľvek zamestnanie. Môžeme vám ponúknuť len pracovné miesta na našom generálnom riaditeľstve. Toto GR je súčasťou Európskej komisie a svojich zamestnancov prijíma v súlade s jej pravidlami.

Na tomto generálnom riaditeľstve, ako aj v iných európskych inštitúciách sa môžete zamestnať buď ako stály zamestnanec, alebo na základe zmluvy na dobu určitú.

Stále zmluvy

Ak sa zaujímate o stále pozície, pozrite si oficiálne internetové stránky Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO – European Personnel Selection Office).  Úlohou EPSO je organizácia verejných výberových konaní za účelom výberu vysoko kvalifikovaných pracovníkov na pracovné miesta do všetkých inštitúcií Európskej únie, menovite do Európskeho parlamentu, Rady, Európskej komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a pre Európskeho ombudsmana. Na stránkach EPSO je podrobne opísaný spôsob ako sa prihlásiť, nájdete tam odpovede na najčastejšie otázky a takisto sa dozviete kde hľadať podrobnejšie informácie.

Zmluvy na dobu určitú

Ak sa zaujímate o dočasné pozície, mohli by vám pomôcť informácie o týchto rozličných druhoch pracovných príležitostí:

Ostatné príležitosti

Naše generálne riaditeľstvo z času na čas uverejňuje osobitné výzvy na prejavenie záujmu súvisiace s jeho činnosťami.

Zdieľať stránku