Zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie

Práca v inej krajine EÚ

Práca v inej krajine EÚ

Ako občan EÚ máte právo pracovať alebo sa uchádzať o pracovné miesto v inom členskom štáte.

Na týchto internetových stránkach nájdete informácie o práve pracovníkov na voľný pohyb v EÚ, iných súvisiacich právach a o obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na pracovníkov z nových členských krajín.

Na stránkach je takisto k dispozícii stručný prehľad týkajúci sa pracovných práv občanov z krajín mimo EÚ.

Nájdete tu aj podrobnosti o podmienkach, za ktorých vás môže váš zamestnávateľ dočasne vyslať do inej členskej krajiny.

Sieť EURES, ktorá zamestnáva vyše 850 poradcov a ktorá spravuje internetový portál EURES s ponukami voľných pracovných miest a praktickými radami, vám pomôže nájsť prácu a pripraviť sa na presťahovanie do novej krajiny.

Zdieľať stránku