Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Sprijinirea iniţiativei private

Antreprenoriatul și desfășurarea de activități independente contribuie la:

  • crearea de noi locuri de muncă
  • îmbunătățirea competențelor
  • integrarea în societate și economie a șomerilor și a persoanelor vulnerabile

Strategia Europa 2020 subliniază cât de importante sunt antreprenoriatul și desfășurarea de activități independente pentru a asigura o creștere economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Mai mult decât atât, prioritatea majoră a Comisiei este „să readucă Europa pe curba de creștere și să creeze locuri de muncă, fără a genera noi datorii”.

Măsurile prin care Comisia Europeană sprijină antreprenoriatul și desfășurarea de activități independente vizează în special:

De asemenea, măsurile Comisiei își propun:

  • să sporească volumul de cunoștințe privind antreprenoriatul și activitățile independente
  • să consolideze capacitățile țărilor și regiunilor UE
  • să sprijine financiar spiritul antreprenorial.

Sporirea cunoștințelor

În materie de antreprenoriat, o mare parte din învățarea reciprocă, generatoare de cunoștințe, se realizează în cooperare cu OCDE. Publicațiile comune includ seria intitulată „Missing Entrepreneurs” care se axează pe evoluția antreprenoriatului în rândul grupurilor vulnerabile (tineri, femei, persoane în vârstă, migranți, persoane cu handicap). De asemenea, includ și seria „Policy Briefs” care acoperă aspecte precum antreprenoriatul în rândul persoanelor în vârstăantreprenoriatul în rândul tinerilorsusținerea activităților independente și antreprenoriatul informal.

Consolidarea capacităților

Cooperarea cu OCDE acordă o atenție tot mai mare analizei specifice fiecărei țări. Rapoartele rezultate ajută statele membre să își îmbunătățească sprijinul pentru tinerii antreprenori sau pentru antreprenorii care au ieșit din șomaj.

Comisia Europeană și OCDE au elaborat împreună un instrument de îmbunătățire a politicilor pentru antreprenoriat, care poate acționa ca un catalizator pentru a îmbunătăți politicile în materie de antreprenoriat la nivel de orașe, regiuni și țări. Acest instrument acoperă politicile care sprijină atât antreprenoriatul în rândul grupurilor vulnerabile, cât și antreprenoriatul social.

Sprijinirea financiară a spiritului antreprenorial

În ceea ce privește microfinanțarea, instrumentul european de microfinanțare Progress și cea de-a treia axă a Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) vor contribui la stimularea activităților independente și la crearea de microîntreprinderi. Și întreprinderile sociale pot beneficia de sprijin financiar din partea celei de-a treia axe a EaSI.

Fondul social european (FSE) promovează antreprenoriatul prin intermediul unor servicii financiare și de sprijinire a întreprinderilor. Anumite programe de sprijin se adresează în mod special grupurilor dezavantajate și subreprezentate, inclusiv femeilor antreprenor și persoanelor cu handicap.

Distribuiți pagina