Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Știri 09/09/2016

Agenda socială nr. 45 – Competențe: o nouă agendă

În lunile următoare, Comisia Europeană va adopta zece inițiative pentru a pune în aplicare Noua agendă pentru competențe în Europa, pe care a adoptat-o la 10 iunie.

 

 

 

Agenda socială nr. 45 se axează în special pe

  • garanția de competențe (o cale de a îmbunătăți alfabetizarea, competențele numerice și competențele digitale ale lucrătorilor adulți);
  • modalitatea de impulsionare a Cadrului european al calificărilor.
În continuarea numărului anterior referitor la refugiați, agenda oferă, de asemenea, o prezentare detaliată a Planului de acțiune privind integrarea resortisanților țărilor terțe, adoptat de Comisie la 7 iunie.

Distribuiți pagina