Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Știri 20/04/2015

Agenda socială – stabilirea politicii economice a UE

Numărul 40 al Agendei sociale aduce în atenție semestrul european din 2015, procesul de guvernare economică a UE.

Semestrul european este în plină desfășurare. Procesul evoluează într-un ritm rapid, iar atenția se îndreaptă acum spre punerea în aplicare la nivel local a principalelor rezultate ale semestrului european, și anume recomandările specifice pentru fiecare țară.

Partenerii sociali au un rol-cheie în formularea și punerea în aplicare a recomandărilor respective: investițiile sociale reprezintă cheia ieșirii durabile din criză și a prosperității viitoare.

De asemenea, numărul 40 al Agendei sociale aduce în atenție:

  • 2015, anul european pentru dezvoltare – o oportunitate de a îmbunătăți drepturile lucrătorilor și siguranța în fabricile din industria producătoare de îmbrăcăminte din țările în curs de dezvoltare - și
  • faptul că majoritatea programelor de investiții cofinanțate de UE în domeniul ocupării forței de muncă și al incluziunii sociale au fost stabilite acum și pot fi demarate.

Distribuiți pagina