Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Joint PES Assessors’ Workshop

Aceste informaţii nu sunt disponibile în limba selectată. Vă rugăm să alegeţi o altă limbă.

Politica lingvistică

Acest site respectă orientările generale în materie de politică lingvistică definite pentru portalul EUROPA. Se doreşte ca informaţiile să fie publicate, pe cât posibil, în 24 de limbi oficiale ale Uniunii. Având însă în vedere constrângerile legate de procesul de traducere şi dat fiind faptul că unele texte au valabilitate limitată în timp (de exemplu, ştirile), anumite informaţii sunt disponibile doar în engleză, franceză şi germană.   

Actele legislative, precum şi alte documente oficiale, sunt disponibile în toate limbile Uniunii Europene pe site-ul EUR-Lex al Comisiei Europene.

Distribuiți pagina