Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Documente oficiale

Pe acest site sunt disponibile deciziile și recomandările Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, precum și documentele oficiale care au primit acordul acestui organism.

Decizii și recomandări

O parte din deciziile și recomandările Comisiei administrative au fost adoptate în baza dispozițiilor din regulamentele de coordonare modernizată (pentru decizii mai vechi consultați documentele relevante pe această pagină).

Alte documente oficiale

Documente electronice structurate (DES)

Potrivit normelor modernizate privind coordonarea, instituțiile din UE trebuie să facă schimb electronic de date. Acest lucru se va face prin intermediul sistemului EESSI. Documente electronice structurate (DES) au fost create și vor fi transmise în baza unor proceduri electronice (așa-numitele „Business Use Cases”), ceea ce va facilita comunicarea de date între instituții. Până la sfârșitul perioadei de tranziție de doi ani, pot fi utilizate versiuni tipărite ale DES, scopul final fiind ca statele membre să adopte integral sistemul electronic de schimb de date.

Documente portabile (DP)

Formularele E vor fi eliminate în baza coordonării modernizate, însă, în anumite cazuri, informațiile solicitate de cetățeni vor fi emise sub forma unui document portabil. În total, există zece documente portabile, inclusiv cardul european de asigurări sociale de sănătate. Cu excepția cardului, celelalte documente sunt în format tipărit. Ele vor fi emise începând cu data de 1 mai 2010 și vor fi disponibile și după încheierea perioadei de tranziție.

Principalele concluzii ale reuniunilor Comisiei administrative

Comisia administrativă se întrunește cel puțin de patru ori pe an. În vederea promovării transparenței, delegațiile au convenit să publice pe această pagină principalele concluzii ale acestor reuniuni, începând cu cea din iunie 2016.

Nicio știre relevantă în ultimele șase luni.

Distribuiți pagina