Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Finanţare

Finanţare

Prin următoarele programe, Comisia Europeană oferă finanţare pentru proiecte având ca obiect ocuparea forţei de muncă, afacerile sociale şi incluziunea socială.

Fondul social european (FSE)

FSE finanţează proiecte prin care cetăţenii sunt ajutaţi să îşi amelioreze competenţele şi perspectivele profesionale. Pentru a solicita finanţare, organizaţiile publice şi private trebuie să contacteze autorităţile naţionale responsabile cu gestionarea FSE. Comisia Europeană stabileşte priorităţile în materie de finanţare, dar nu se implică direct în selectarea proiectelor.

Mai multe despre FSE
FSE în ţara dumneavoastră

Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)

FEG îi ajută pe lucrătorii disponibilizaţi ca urmare a schimbărilor survenite în structura comerţului mondial să-şi găsească cât mai repede un loc de muncă. Persoanele fizice sau juridice afectate de astfel de modificări şi care doresc să beneficieze de sprijinul FEG trebuie să se adreseze autorităţilor naţionale competente.

Mai multe despre EGF

Finanțare 2021-2027

Comisia a propus un Fond social european (FSE+) mai simplu și mai integrat și a revizuit Fondul european de ajustare la globalizare (FEG). Acestea sunt o parte din propunerile Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2021-2027, adoptat la data de 2 mai 2018. Propunerile sunt acum dezbătute în Parlamentul European și Consiliul UE.

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Programul european pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) este un instrument de finanțare gestionat direct de Comisia Europeană. Acesta a fost creat pentru a sprijini ocuparea și mobilitatea forței de muncă și măsurile de politică socială peste tot în UE. Pentru a solicita finanţare, organizaţiile eligibil trebuie să participe la o procedură de cerere de oferte şi/sau de cerere de propuneri.

Mai multe despre EaSI

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD)

Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD) sprijină acțiunile țărilor UE menite să ofere asistență materială acestei categorii de populație. Autoritățile naționale selectează organizațiile partenere care furnizează asistența, în baza programelor naționale pentru perioada 2014-2020 aprobate de Comisie.

Mai multe despre FEAD

Alte finanţări

Distribuiți pagina