Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Știri 30/03/2020

Inițiativa de Investiții privind răspunsul împotriva coronavirusului adoptată

La data de 30 martie, Inițiativa de Investiții privind răspunsul împotriva coronavirusului a fost în cele din urmă adoptată și va intra în vigoare la 1 aprilie.

© DimaBerlin / Shutterstock

37 miliarde EURO din fondul european de coeziune vor consolida sistemele de sănătate, vor sprijini IMM-urile și schema ocupării forței de muncă pe termen scurt, precum și serviciile prestate de colectivitățile locale. În plus, fondul de solidaritate al UE va fi utilizat pentru a sprijini țările cele mai afectate.  

Începând de la 1 februarie 2020, cheltuielile vor acoperi costurile suportate în cadrul eforturilor de a salva vieți și de a proteja cetățenii.

În total, aproximativ 8 miliarde EURO vor proveni de la prefinanțări neutilizate în 2019 în cadrul fondurilor structurale. Noua măsură permite statelor membre să cheltuiască fondurile neutilizate pentru a atenua impactul pandemiei în loc de returnarea acestora la bugetul UE. Alte 29 miliarde EURO vor fi plătite anticipat din alocările care ar fi fost puse la dispoziție în cursul acestui an.

De asemenea, statele membre vor avea o mai mare flexibilitate pentru a efectua transferuri între programele politicii de coeziune pentru a redirecționa resursele către domeniile unde acestea sunt cel mai necesare.

Distribuiți pagina