Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Fondul social european (ESF)

UE investește în oameni

FSE este principalul instrument al UE pentru promovarea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: ajută oamenii să își găsească un loc de muncă (sau unul mai bun), integrează în societate persoanele defavorizate și asigură tuturor șanse mai echitabile în viață.

Pentru a face toate acestea, investește în cetățenii Europei și în competențele lor – angajați sau șomeri, tineri sau vârstnici.

În fiecare an, Fondul ajută aproximativ 10 milioane de oameni să își găsească un loc de muncă sau să-și amelioreze competențele pentru a-și găsi de lucru în viitor.

Aceste investiții sunt importante:

  • pe termen scurt – pentru a atenua consecințele crizei economice actuale, în special creșterea șomajului și a nivelului de sărăcie;
  • pe termen mai lung – ca parte a strategiei Europei de a-și remodela economia, creând nu doar locuri de muncă, ci și o societate favorabilă incluziunii.

Redresarea în urma crizei provocate de coronavirus

În mai 2020, Comisia a prezentat o serie de modificări ale programelor de finanțare socială ale UE, necesare pentru a soluționa provocările sociale și pe cele legate de ocuparea forței de muncă în perioada post-criză.

Se propune ca fondurile politicii de coeziune să fie majorate cu 55 de miliarde EUR pentru perioada 2020-2022, cu scopul de a contracara impactul negativ al coronavirusului asupra pieței forței de muncă. Instrumentul dedicat este REACT-UE, în cadrul căruia Fondul social european pentru perioada 2014-2020 joacă un rol esențial în susținerea ocupării forței de muncă și în sprijinirea incluziunii sociale.

În cadrul noilor propuneri privind viitorul buget al UE pentru perioada 2021-2027, Comisia a propus și modificarea propunerii referitoare la Fondul social european Plus (FSE+).

Finanțare și obiective (2014-2020)

În această perioadă, FSE acordă o finanțare de aproximativ 80 de miliarde EUR (la prețurile actuale) pentru:

Mai multe despre obiectivele FSE în perioada 2014-2020

Roluri

Strategia și bugetul FSE sunt negociate și stabilite în comun de guvernele statelor membre, Parlamentul European și Comisie.

Programele operaționale cu o durată de 7 ani sunt planificate de guverne și aprobate de Comisia Europeană.

Au acces la finanțare numeroase organizații – organisme publice, companii private și societatea civilă – care ajută concret oamenii să își găsească de lucru sau să își păstreze locul de muncă.

Mai multe despre FSE

Monitorizarea și evaluarea FSE

Comisia și statele membre își împart responsabilitatea evaluării activităților FSE. Autoritățile de management efectuează evaluări la nivel de stat membru, în timp ce Comisia face acest lucru la nivelul UE.

Au fost finalizate următoarele studii de evaluare: 

Evaluările se bazează pe date coerente, comparabile și de calitate colectate de autoritățile naționale. Datele sunt utilizate, de asemenea, pentru a verifica dacă programele dau rezultatele scontate. Orientările Comisiei privind monitorizarea și evaluarea sprijină activitatea autorităților de management în acest domeniu.

Platforma de date deschise oferă posibilitatea de a vizualiza date privind finanțările acordate prin FSE, realizările pentru perioada 2014-2020 și evoluția subsecventă a investițiilor la nivelul UE. Rapoartele anuale strategice/de sinteză ale Comisiei oferă informații despre realizările la nivelul UE.

Evaluările contrafactuale ale impactului fac parte dintr-un angajament mai amplu al UE de a se concentra asupra rezultatelor și de a elabora politici plecând de la date concrete. Comisia Europeană ajută autoritățile de management al FSE să efectueze astfel de evaluări.

Distribuiți pagina