Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) este una din principalele surse financiare oferite de UE care sprijină punerea în aplicare, până în 2023, a programelor din cadrul Garanției pentru tineret. Inițiativa a fost lansată în 2013 pentru a le oferi sprijin tinerilor care locuiesc în regiuni unde rata șomajului era de peste 25 %.

În perioada 2021-2023, statele membre pot beneficia de mai multe resurse, pe lângă YEI și Fondul social european, pentru a-i ajuta pe tinerii afectați de criza provocată de coronavirus. Acest lucru se datorează fondurilor suplimentare alocate de UE în cadrul inițiativei „Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei” (REACT-EU).

Inițiativa se adresează exclusiv tinerilor care nu lucrează și nici nu urmează un program educațional sau de formare profesională, inclusiv tinerilor șomeri de lungă durată și celor înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Obiectivul inițiativei este să direcționeze sprijinul către tinerii din zonele care se confruntă cu cea mai dificilă situație. În general, inițiativa YEI susține:

  • programele de ucenicie
  • stagiile
  • plasarea în întreprinderi
  • programele de formare profesională care se finalizează cu obținerea unei calificări.

Inițiativa sprijină implementarea Garanției pentru tineret. În baza Garanției pentru tineret, statele membre trebuie să ia măsuri pentru a se asigura că tinerii cu vârsta de până la 25 de ani beneficiază, în termen de 4 luni de la terminarea școlii sau de la data la care au devenit șomeri, de oferte de bună calitate pentru încadrarea în muncă sau pentru continuarea educației, participarea la un stagiu sau înscrierea la un program de ucenicie.

Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor completează alte măsuri luate la nivel național, în special cu ajutorul Fondului social european (FSE), pentru a implementa proiectele din cadrul Garanției pentru tineret. FSE nu se limitează doar la sprijinul direct acordat cetățenilor, ci poate contribui și la realizarea de reforme la nivelul serviciilor și sistemelor sociale, de ocupare a forței de muncă, de educație și formare.

Finanțare

Perioada de programare 2021-2027

Pentru perioada 2021-2027, din nevoia de a simplifica, instituțiile UE au integrat Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în Fondul social european Plus (FSE+)continuând să pună accent pe ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.  Toate statele membre vor trebui să investească o sumă adecvată din resursele lor provenind din FSE+ în acțiuni specifice și în reforme structurale menite să sprijine ocuparea forței de muncă, educația și formarea în rândul tinerilor.

Mai mult, statele membre în care numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani care nu lucrează și nu urmează studii sau cursuri de formare (NEET) depășește media europeană înregistrată în perioada 2017-2019 ar trebui să le aloce tinerilor cel puțin 12,5 % din resursele care le revin din FSE+.

Perioada de programare 2014-2020

În perioada 2014-2020, bugetul total al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor s-a ridicat la 8,9 miliarde EUR. Bugetul inițial a fost de 6,4 miliarde EUR. Cu toate acestea, având în vedere nivelurile constant ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, UE a majorat acest buget în 2017, 2019 și 2020 cu o sumă suplimentară de 2,5 miliarde EUR.

Jumătate din buget provine dintr-o linie bugetară dedicată Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, la care se adaugă o sumă echivalentă din FSE. Statele membre eligibile completează în continuare resursele FSE cu o cofinanțare națională. Inițiativa este implementată în conformitate cu normele FSE.

Pentru a accelera desfășurarea acțiunilor YEI pe teren, statele membre au primit fonduri substanțiale din partea UE sub forma unei prefinanțări care, în 2015, a fost majorată în mod excepțional la 30 % din linia bugetară destinată YEI. 

Anul european al tineretului 2022

Acordul politic privind Anul european al tineretului a fost obținut în decembrie 2021. Pe parcursul anului 2022, Comisia va coordona o serie de activități în strânsă legătură cu Parlamentul European, statele membre, autoritățile regionale și locale, organizațiile de tineret și tinerii înșiși.

Pentru mai multe informații, consultați Portalul european pentru tineret.

Distribuiți pagina