Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Competențe și calificări

Modul în care lucrăm, învățăm și ne implicăm în societate și chiar viața noastră de zi cu zi se modifică permanent odată cu evoluțiile tehnologice și provocările globale și demografice. Competențele potrivite ne ajută să ne adaptăm la aceste schimbări și să ne asigurăm bunăstarea proprie contribuind în același timp la societate, la productivitate și la creșterea economică.

Astăzi, oamenii trebuie să dispună de o varietate de competențe, de la competențe de bază, precum alfabetizarea, competențele de aritmetică elementară și competențele digitale, la competențe profesionale sau tehnice, precum și competențe antreprenoriale și competențe transversale, de exemplu cunoașterea unor limbi străine sau capacitatea de a învăța și de a lua inițiativa.

Europa se confruntă în prezent cu o serie de provocări:

  • Un număr inacceptabil de mare de europeni – unul din cinci – încă au dificultăți de citire și scriere, iar și mai mulți au un nivel redus al competențelor numerice și digitale. O parte semnificativă dintre migranți și dintre solicitanții de azil nu au competențe de bază și cunosc extrem de puțin limba țării gazdă, motiv pentru care sunt expuși riscului de șomaj, sărăcie și excluziune socială.
  • Mulți oameni din Europa nu își pot găsi un loc de muncă deoarece nu au competențele potrivite sau lucrează în posturi care nu au legătură cu aptitudinile lor. Într-adevăr, 30 % dintre absolvenții de învățământ superior lucrează în posturi pentru care nu este necesară o diplomă universitară.
  • În același timp, 40 % dintre angajatori nu pot găsi persoanele cu competențele potrivite pentru a ocupa posturile vacante și prea puțin oameni au pregătirea, mentalitatea și competențele necesare pentru a-și deschide propria afacere sau pentru a căuta alte oportunități.

Educația și formarea în Europa intră în sfera de competență a statelor membre. Piețele naționale și regionale ale forței de muncă și sistemele de învățământ se confruntă cu propriile lor provocări specifice, dar statele membre se confruntă cu probleme și oportunități similare.

De aceea, inițiativele europene pentru competențe urmăresc mobilizarea tuturor părților interesate europene pentru sprijinirea următoarelor direcții de acțiune:

Recomandări specifice contextului național sunt adresate în fiecare an unui număr mare de state membre în legătură cu dezvoltarea competențelor, pentru a orienta procesul decizional al acestora.

Sprijinul pentru dezvoltarea strategiilor naționale privind competențele în colaborare cu OCDE este disponibil pentru a ajuta statele membre să elaboreze răspunsuri politice concrete, iar fondurile UE facilitează punerea în practică a conceptelor:

Comisia a propus în trecut o serie de acțiuni de politică pentru a aborda principalele provocări și probleme legate de competențe, inclusiv inițiativele „Noi competențe pentru noi locuri de muncă” și Regândirea educației.

La 10 iunie 2016, Comisia a adoptat o nouă și cuprinzătoare Agendă pentru competențe în Europa, propunând zece acțiuni pentru a ajuta la înzestrarea persoanelor din Europa cu competențe îmbunătățite.

Distribuiți pagina