Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune

Competențe și calificări

Evoluția tehnologiilor, provocările mondiale și demografice ne influențează modul în care lucrăm, învățăm, participăm la dezvoltarea societății și ne trăim viața de zi cu zi. Dacă dispun de competențele adecvate, cetățenii se adaptează mai ușor la aceste schimbări și se bucură de bunăstare. Impactul pozitiv se resimte și asupra societății, productivității și creșterii economice.

În zilele noastre, este necesar ca cetățenii să aibă diverse competențe, de la cele de bază (citit, scris, calcul, cultură digitală) la cele profesionale sau tehnice, antreprenoriale și transversale (limbi străine sau dezvoltare personală și capacitatea de a învăța cum se învață).

Europa se confruntă în prezent cu o serie de provocări:

  • Tranziția verde și cea digitală redefinesc modul în care trăim, lucrăm și interacționăm și necesită o schimbare în aria de competențe pentru a valorifica pe deplin potențialul acestora.
  • Având în vedere schimbările demografice, Europa trebuie să își valorifice talentele și întreaga ei diversitate. În același timp, acest fenomen va genera noi oportunități ­pe piața muncii în economia vârstei a treia și în cea a serviciilor de îngrijire.
  • Pandemia de COVID-19 a făcut ca munca la distanță să devină realitate pentru milioane de oameni din UE și a pus în evidență limitele noastre digitale. De asemenea, pentru multe persoane pandemia a avut un impact negativ asupra perspectivelor de angajare.
  • Mult prea mulți oameni nu își pot găsi un loc de muncă deoarece nu au competențele potrivite sau ocupă posturi care nu corespund talentelor lor.
  • În același timp, 40 % dintre angajatori nu pot găsi persoanele cu competențele corespunzătoare pentru a ocupa posturile vacante; și mult prea puține persoane dispun de competențele și de sprijinul necesar pentru a-și putea înființa propria întreprindere.
  • O proporție inacceptabil de mare de europeni (unul din cinci) se confruntă cu dificultăți la citit și scris și mult mai mulți au un nivel scăzut de competențe matematice și digitale.
  • Deși toată lumea ar trebui să aibă posibilitatea de a-și îmbunătăți periodic competențele, numai 4 din 10 adulți participă la activități de formare și învățare.

În Europa, educația și formarea țin de competența statelor membre. Piețele muncii și sistemele naționale și regionale de educație se confruntă cu provocări specifice, însă statele membre au aceleași probleme și oportunități.

Din acest motiv, inițiativele europene în materie de competențe au scopul de a mobiliza toate părțile interesate către următoarele direcții de acțiune:

Agenda pentru competențe în Europa, adoptată la 1 iulie 2020, stabilește un plan de acțiune pe cinci ani, care cuprinde 12 acțiuni menite să îi ajute pe cetățenii europeni să își dezvolte competențele.

În fiecare an, sunt formulate recomandări specifice fiecărei țări privind dezvoltarea competențelor, pentru a orienta procesul de elaborare a politicilor lor naționale, iar UE oferă finanțare pentru a contribui la punerea în practică a acestor proiecte de politici:

Distribuiți pagina