Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Coronavirus: €1.2 million to support 300 dismissed workers in the Basque metal sector

Informacja ta nie jest dostępna w wybranym języku. Proszę wybrać inną wersję językową.

de en es fr

Dostępne wersje językowe

Strona jest zgodna z ogólnymi wytycznymi językowymi dla portalu EUROPA. Staramy się udostępniać jak najwięcej informacji w 24 językach UE. Jednak ze względu na ograniczenia związane z tłumaczeniem oraz na konieczność częstej aktualizacji niektóre informacje (np. aktualności) udostępniane są tylko w angielskiej, francuskiej oraz niemieckiej wersji językowej. 

Prawodawstwo oraz inne dokumenty urzędowe dostępne są we wszystkich językach UE na stronie EUR-Lex.

Udostępnij tę stronę