Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Oficjalne dokumenty

Na tej stronie można znaleźć oficjalne dokumenty uzgodnione przez Komisję Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego oraz jej decyzje i zalecenia.

Decyzje i zalecenia

W związku z przepisami zmodernizowanych rozporządzeń dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Komisja Administracyjna przyjęła szereg decyzji i zaleceń (starsze decyzje można znaleźć w odpowiednich dokumentach na tej stronie).

Inne oficjalne dokumenty

Standardowe dokumenty elektroniczne (SED)

Nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego wymagają, aby wymiana danych między instytucjami we wszystkich krajach UE odbywała się drogą elektroniczną. Umożliwi to system EESSI (system elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego). Opracowane zostały standardowe dokumenty elektroniczne, które będą wymieniane w oparciu o procedury elektroniczne (tzw. biznesowe przypadki użycia – ang. Business Use Cases). Dzięki temu przekazywanie danych między instytucjami będzie łatwiejsze i skuteczniejsze. Do końca dwuletniego okresu przejściowego, zanim pełna elektroniczna wymiana danych między wszystkimi państwami członkowskimi zacznie funkcjonować, można stosować papierowe wersje standardowych dokumentów elektronicznych.

Dokumenty przenośne

W następstwie modernizacji koordynacji dawne papierowe formularze E przestaną obowiązywać, ale w niektórych przypadkach informacje, o które obywatel złoży wniosek, będą wydawane w formie dokumentu przenośnego. W sumie istnieje dziesięć dokumentów przenośnych, łącznie z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Wszystkie, oprócz karty, wystawiane są w formie papierowej. Będą one wydawane od 1 maja 2010 r., a nawet po upływie okresu przejściowego.

Główne wnioski z posiedzeń Komisji Administracyjnej

Komisja Administracyjna zbiera się przynajmniej cztery razy w roku. W celu promowania przejrzystości delegacje uzgodniły, że najważniejsze wnioski z tych posiedzeń będą publikowane na tej stronie, począwszy od posiedzenia w czerwcu 2016 r.

Brak wiadomości w ostatnich sześciu miesiącach.

Udostępnij tę stronę