Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Choroba, macierzyństwo i ojcostwo

Przepisy dotyczące świadczeń chorobowych oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca są podobne i mają zastosowanie w przypadku osób ubezpieczonych w dowolnym kraju UE, w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii lub Szwajcarii.

Krótkie pobyty za granicą i wakacje

Podczas wakacji lub innego tymczasowego pobytu w jednym z tych krajów masz dostęp do opieki zdrowotnej, np. lekarza lub szpitala, w ramach opieki medycznej, która może być konieczna, na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju. Oznacza to, że w niekiedy będziesz musiał zapłacić. Twoja europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) pomoże Ci w potwierdzeniu przysługujących Ci praw.  Dowiedz się więcej na naszych stronach internetowych poświęconych karcie EKUZ

Planowana opieka zdrowotna za granicą

Jeśli celem podróży jest poddanie się leczeniu, przed wyjazdem należy uzyskać zezwolenie (formularz S2) w swojej instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Dowiedz się więcej na naszych stronach internetowych poświęconych planowanemu leczeniu.

Mieszkanie za granicą 

  • Przysługuje Ci prawo otrzymywania rzeczowych świadczeń chorobowych, np. w formie opieki zdrowotnej i leków, w kraju zamieszkania bez względu na to, gdzie faktycznie jesteś ubezpieczony. Masz prawo dokładnie do takiego samego leczenia jak obywatele danego kraju.
  • Jeśli jesteś ubezpieczony w innym kraju niż mieszkasz, powinieneś zarejestrować się w zakładzie opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. W tym celu konieczne może być pobranie formularza S1 z zakładu opieki zdrowotnej w miejscu, w którym jesteś ubezpieczony, a następnie przedstawienie go w zakładzie opieki zdrowotnej miejsca zamieszkania. Dotyczy to zwykle osób przechodzących na emeryturę w innym kraju niż kraj, który wypłaca im emeryturę i w którym są ubezpieczone. Nie jest to konieczne w przypadku pobytów tymczasowych.

Dowiedz się, jakie prawa przysługują Ci w poszczególnych krajach

Świadczenia pieniężne

Kraj, w którym jesteś ubezpieczony, zawsze odpowiada za wypłacanie pieniężnych świadczeń chorobowych oraz świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, tj. świadczeń zastępujących wynagrodzenie, które zostało wstrzymane z powodu choroby. Świadczenia te będą wypłacane zgodnie z przepisami kraju, w którym jesteś ubezpieczony, bez względu na miejsce zamieszkania lub pobytu.

Więcej informacji

Aby dowiedzieć się, jakie przepisy mają zastosowanie w Twoim przypadku, zobacz najczęściej zadawane pytania.

Masz więcej pytań? 

Nie znalazłeś informacji, których szukasz? Masz problem do rozwiązania?

Skieruj zapytanie do Europe Direct (00800 6 7 8 9 10 11)
Rozwiąż problemy z administracją krajową (SOLVIT)
Uzyskaj poradę prawną w serwisie „Twoja Europa – Porady”

Udostępnij tę stronę