Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Analizy, ocena, ocena wpływu

© Bacho Foto / Fotolia

Społeczeństwo i rynki pracy w Europie ulegają obecnie szybkim przemianom. Ich przyczyną są różnego rodzaju czynniki, jak globalizacja, rozwój technologiczny i starzenie się społeczeństwa. 

Komisja Europejska bada ważne tendencje na poziomie społeczeństwa i rynków pracy, zapewniając w ten sposób podstawy dla procesu kształtowania polityki. Więcej informacji można znaleźć na tej stronie: 

Analiza sytuacji w zakresie zatrudnienia i spraw społecznych

Przeglądy i oceny skutków polityki i funduszy w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego gwarantują, że polityka i przepisy UE są przygotowywane w sposób jawny i przejrzysty, na podstawie najlepszych dostępnych dowodów i przy szerokim zaangażowaniu zainteresowanych stron. Pozwala to realizować cele przy minimalnych kosztach. Pozostałe informacje można znaleźć tutaj:

Ewaluacja i ocena wpływu 

Badania w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans oraz analizy i oceny skutków zlecone przez Komisję Europejską można znaleźć w dostępnym na tej stronie katalogu publikacji.

Udostępnij tę stronę