Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Analizy, ocena, ocena wpływu

Analizy, ocena, ocena wpływu

Europejskie społeczeństwo i rynki pracy ulegają obecnie szybkim przemianom. Ich przyczyną są różnego rodzaju czynniki, jak globalizacja, rozwój technologiczny i starzenie się społeczeństwa.

Komisja Europejska bada ważne trendy społeczne i rynkowe, zapewniając w ten sposób podstawy dla procesu kształtowania polityki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w działach:

Komisja dokonuje również oceny oddziaływania polityki i programów UE, aby upewnić się, że sprzyjają one tworzeniu miejsc pracy, rozwiązywaniu problemów społecznych i promowaniu równych szans dla wszystkich. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dziale:

Co roku Komisja Europejska publikuje wyniki ponad 50 badań. Większość z nich jest finansowana z unijnego programu PROGRESS. Badania zlecone przez Komisję Europejską w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans można znaleźć w dostępnej na tej stronie bazie dokumentów.

Udostępnij tę stronę