Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Członkowie rodzin

W przypadku gdy obywatel UE pracuje w innym kraju UE, członkom jego rodziny, bez względu na ich obywatelstwo, również przysługuje prawo do pobytu i podjęcia pracy w tym kraju, a dzieci mogą uczęszczać tam do szkoły.

Prawo do pobytu

Wymogi administracyjne:

Prawo do pracy

Członkowie rodziny:

  • nie potrzebują pozwolenia na pracę, nawet jeśli pochodzą z kraju nienależącego do UE,
  • mają prawo do równego traktowania, w tym do wszystkich przywilejów socjalnych i podatkowych.

Prawo do edukacji

Dzieci obywateli UE pracujących w innym kraju UE:

  • mają prawo do edukacji w tym kraju, bez względu na obywatelstwo, na takich samych warunkach jak obywatele danego kraju,
  • mają prawo do takiego samego dostępu do stypendiów naukowych.

Udostępnij tę stronę