Zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

Katalog publikacji i baza dokumentów

Katalog publikacji

Ta baza danych zawiera dokumenty programowe i sprawozdania UE dotyczące polityki Unii Europejskiej w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego. Można w niej znaleźć także przemówienia i opisy projektów współfinansowanych przez UE.

Baza dokumentów

„Publikacje UE” to księgarnia internetowa i zarazem biblioteka oraz archiwum publikacji wydawanych od 1952 r. W „Publikacje UE” można znaleźć publikacje DG EMPL, a także inne publikacje Komisji Europejskiej oraz publikacje Parlamentu Europejskiego, Rady UE, agencji UE i innych organów.

Publikacje UE

Na stronie tej można znaleźć informacje na temat przepisów UE z zakresu zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego w następujących dziedzinach:

Pełne wersje wspólnotowych aktów prawa (dyrektywy, rozporządzenia, decyzje itp.) oraz innych dokumentów urzędowych (komunikaty itp.) są dostępne w unijnym portalu Eur-Lex .

EUR-Lex

Udostępnij tę stronę