Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Ondersteuning voor ondernemers en zelfstandigen

Ondernemers en zelfstandigen helpen:

  • banen te scheppen
  • vaardigheden te ontwikkelen
  • werklozen en mensen in een kwetsbare positie een volwaardige rol in de samenleving en de economie te spelen

De Europa 2020-strategie erkent hoe belangrijk ondernemers en zelfstandigen zijn voor slimme, duurzame en inclusieve groei. Bovendien is het de topprioriteit van de Commissie om "Europa weer op het groeispoor te krijgen en meer banen te creëren zonder nieuwe schulden te maken".

Om ondernemerschap en zelfstandig ondernemen te steunen, legt de Europese Commissie de nadruk op:

Bovendien probeert zij:

  • de kennis over ondernemerschap en zelfstandig ondernemen te vergroten
  • capaciteit op te bouwen in de landen en regio’s van de EU
  • ondernemerschap financieel te steunen

Kennisvergroting

Een groot deel van de kennisverwerving en het wederzijds leren over ondernemerschap gebeurt in samenwerking met de OESO. Er zijn diverse gezamenlijke publicaties verschenen, zoals de reeks “Missing Entrepreneurs”, die kijkt naar ondernemerschap in kwetsbare groepen (jongeren, vrouwen, ouderen, migranten, gehandicapten). Er is ook een reeks “Policy Briefs” over doorgewinterde ondernemersjonge ondernemerszelfstandige arbeidinformeel ondernemerschap enz.

Capaciteitsopbouw

Bij de samenwerking met de OESO wordt steeds meer aandacht geschonken aan landspecifieke analyses. De verslagen hiervan kunnen de lidstaten helpen bij het verbeteren van hun steun voor jonge ondernemers of ondernemers die eerder werkloos waren.

De Europese Commissie en de OESO hebben ook gezamenlijk een instrument ontwikkeld, dat als katalysator kan dienen om het beleid met betrekking tot ondernemerschap in steden, regio’s of landen van de EU te verbeteren. Dit instrument dient ook ter ondersteuning van mensen uit kwetsbare groepen die ondernemer willen worden, en van sociaal ondernemerschap.

Financiële ondersteuning

Wat microfinanciering betreft, helpen de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit en de derde as van het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) bij het stimuleren van zelfstandige arbeid en de oprichting van microbedrijven. Sociale ondernemingen kunnen ook in aanmerking komen voor financiële steun van de derde as van EaSI.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) promoot ondernemerschap via ondersteunende financiële en zakelijke dienstverlening. Er wordt gerichte hulp geboden aan ondervertegenwoordigde en achtergestelde groepen, waaronder vrouwelijke ondernemers en mensen met een handicap.

Delen