Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 09/09/2016

Social Agenda nr. 45 – Vaardigheden: een nieuwe agenda

In de komende maanden neemt de Europese Commissie tien initiatieven om de nieuwe vaardighedenagenda voor Europa, die ze op 10 juni heeft aangenomen, ten uitvoer te leggen.

 

 

In Social Agenda nr. 45 is er met name aandacht voor

  • de vaardighedengarantie (een traject om de taal-, reken- en digitale vaardigheden van volwassen werknemers te vergroten)
  • de wijze waarop het Europees kader voor kwalificaties wordt gestimuleerd.

Als vervolg op de vorige uitgave over vluchtelingen biedt deze uitgave ook een gedetailleerde presentatie van het Actieplan betreffende de integratie van onderdanen van derde landen. De Commissie heeft dit actieplan op 7 juni aangenomen.

Delen