Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 30/03/2020

Het investerings initiatief corona virus respons vastgesteld

Het investerings­initiatief corona­virus­respons is op 30 maart definitief vastgesteld en zal op 1 april in werking treden.

© DimaBerlin / Shutterstock

Het investerings­initiatief corona­virus­respons geeft de lidstaten toegang tot € 37 miljard uit het Cohesie­fonds ter versterking van de gezondheids­zorg­stelsels en tot steun van het midden- en klein­bedrijf, werktijd­verkortings­regelingen en gemeenschaps­gebaseerde diensten.

Ongeveer € 8 miljard van het totaal­bedrag komt uit niet-bestede voor­financiering van de structuur­fondsen in 2019. Door de nieuwe maatregel kunnen de lidstaten ongebruikte middelen benutten om de gevolgen van de pandemie te beperken in plaats van deze gelden terug te storten in de EU-begroting. Nog eens € 29 miljard is afkomstig van toewijzingen voor dit jaar die eerder zullen worden uitbetaald dan oorspronkelijk voorzien.

De uitgaven gelden vanaf 1 februari 2020 om de kosten te dekken die reeds zijn gemaakt om levens te redden en burgers te beschermen.

De lidstaten krijgen ook meer flexibiliteit om over­boekingen tussen programma’s in het kader van het cohesie­beleid te verrichten en de middelen daar te gebruiken, waar zij het hardst nodig zijn.

Delen