Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Vrij verkeer – EU-burgers

Het vrije verkeer van werknemers is een fundamenteel beginsel van de EU-wetgeving (artikel 45 van het VWEU, verder uitgewerkt in secundaire wetgeving en door het Hof van Justitie). EU-burgers hebben het recht om:

 • werk te zoeken in een ander EU-land   
 • in dat land te werken zonder een werkvergunning
 • in dat land te wonen als ze er werken
 • er te verblijven, ook als ze er niet meer werken
 • dezelfde behandeling te krijgen als burgers van dat land op het gebied van werk, arbeidsomstandigheden en alle andere sociale en fiscale voordelen

Verder kunnen EU-burgers bepaalde soorten ziektekostenverzekeringen en aanspraak op sociale zekerheid meenemen naar het land waar ze werk gaan zoeken (zie Coördinatie van de stelsels voor sociale zekerheid).

Het vrije verkeer van werknemers geldt in het algemeen ook voor de landen van de Europese Economische Ruimte (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) en het Verenigd Koninkrijk.

Mensen die in bepaalde beroepen werken, kunnen hun beroepskwalificaties ook in het buitenland laten erkennen (zie Wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties).

De coördinatie van de sociale zekerheid in de EU biedt regels om de rechten te beschermen van mensen die binnen de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk verhuizen.

Wie kan van deze vrijheid gebruikmaken?

 • onder bepaalde voorwaarden werkzoekenden, d.w.z. EU-burgers die naar een ander EU-land verhuizen om daar werk te zoeken
 • EU-burgers die in een ander EU-land werken
 • EU-burgers die naar hun land van herkomst terugkeren nadat ze in het buitenland hebben gewerkt
 • gezinsleden van de bovengenoemde personen

De rechten kunnen wat afwijken voor mensen die een eigen onderneming willen beginnen, studenten, gepensioneerden of mensen die in andere opzichten niet economisch actief zijn. Meer informatie over deze groepen vindt u op Uw Europa.

Welke beperkingen zijn er?

 • De op deze site beschreven rechten gelden voor mensen die hun recht op vrij verkeer gebruiken om te kunnen werken.
 • Er gelden beperkingen op basis van overwegingen die betrekking hebben op de openbare veiligheid, het overheidsbeleid, de volksgezondheid en werkgelegenheid in de overheidssector.
 • Burgers uit Kroatië kunnen te maken krijgen met tijdelijke beperkingen.

Verenigd Koninkrijk

De volledige EU-wetgeving op alle beleidsterreinen blijft van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk tot het einde van de overgangsperiode. Momenteel is bepaald dat de overgangsperiode eindigt op 31 december 2020.

Delen