Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Vacatures

Berlaymontgebouw, hoofdkantoor van de Europese Commissie

Hoewel dit directoraat-generaal bevoegd is voor werkgelegenheid en sociaal beleid betekent dit niet dat wij iemand rechtstreeks aan werk kunnen helpen, tenzij bij het directoraat-generaal (DG) zelf. Dit DG is een onderdeel van de Europese Commissie en werft personeel aan op dezelfde manier als de andere commissiediensten.

U kunt bij dit DG en bij de andere Europese instellingen in vaste dienst treden of een tijdelijk contract krijgen.

Vaste functies

Als u in vast verband zou willen werken, kunt u de nodige informatie vinden op de officiële website van het Europees Bureau voor Personeelsselectie (EPSO).  Dit bureau organiseert vergelijkende onderzoeken voor de selectie van hooggekwalificeerd personeel voor alle instellingen van de Europese Unie, met name het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Europees en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese ombudsman. U wordt op deze site door de sollicitatieprocedure geleid, vindt er een antwoord op de meest voorkomende vragen en komt er te weten waar u meer informatie kunt verkrijgen.

Tijdelijke functies

Heeft u interesse voor een tijdelijke functie, dan vindt u hieronder nadere uitleg over de verschillende soorten contracten die daarvoor bestaan:

Andere mogelijkheden

Er verschijnen af en toe oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling in verband met onze activiteiten.

Delen