Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Europese pijler van sociale rechten: toepassing

De pijler omvat twintig essentiële beginselen en rechten die moeten bijdragen tot eerlijke en goed werkende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. De pijler is in de eerste plaats ontworpen voor de eurozone, maar is toepasbaar op alle EU-lidstaten die eraan willen meedoen.

Het realiseren van de beginselen en rechten van de Europese pijler van sociale rechten is een gedeelde verantwoordelijkheid van lidstaten, EU-instellingen, sociale partners en andere belanghebbenden.

De EU-leiders hebben de Europese pijler van sociale rechten in november 2017 afgekondigd op de sociale top in Gotenburg, Zweden.

Delen