Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 30/03/2020

Coronavirus: Commissie presenteert praktische adviezen om vrij verkeer van cruciale werknemers te waarborgen

Vandaag geeft de Commissie nieuwe praktische adviezen om ervoor te zorgen dat mobiele werknemers in de EU, met name zij die werken in beroepen die cruciaal zijn om de coronapandemie te bestrijden, hun werkplek kunnen bereiken.

Deze categorie omvat, maar is niet beperkt tot, werknemers in de gezondheidszorg, de levensmiddelensector en andere essentiële diensten zoals kinderopvang, ouderenzorg en essentieel personeel voor nutsvoorzieningen. 

Het is begrijpelijk dat de lidstaten controles aan de binnengrenzen hebben ingevoerd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, maar het is ook absoluut noodzakelijk dat cruciale werknemers hun bestemming zonder oponthoud kunnen bereiken.

In de vandaag gepubliceerde richtsnoeren worden groepen werknemers genoemd die cruciale beroepen uitoefenen en voor wie de voortzetting van vrij verkeer in de EU essentieel wordt geacht. De in de richtsnoeren opgenomen lijst is niet limitatief. 

Naast deze specifieke categorieën werknemers wordt in de richtsnoeren ook duidelijk gemaakt dat de lidstaten in het algemeen grensarbeiders moeten toestaan hun grenzen te blijven oversteken als werkzaamheden in de betrokken sector in de ontvangende lidstaat nog steeds zijn toegestaan. De lidstaten moeten grensarbeiders op dezelfde manier behandelen als hun onderdanen.

Wat seizoenarbeiders betreft, met name in de landbouwsector, worden de lidstaten verzocht informatie uit te wisselen over hun verschillende behoeften op technisch niveau en specifieke procedures vast te stellen om een vlotte doorgang te waarborgen voor dergelijke werknemers en zo het tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de crisis aan te pakken.

Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de onlangs goedgekeurde 

Delen