Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Vaardigheden en kwalificaties

De manier waarop we werken, leren, deelnemen aan de samenleving en ons dagelijkse leven leiden, verandert voortdurend in overeenstemming met technologische ontwikkelingen, globale en demografische uitdagingen. De juiste vaardigheden helpen mensen om zich aan te passen aan deze veranderingen en te zorgen voor hun welzijn, en tegelijkertijd tot de maatschappij, productiviteit en economische groei bijdragen.

Vandaag de dag moeten mensen over een verscheidenheid aan vaardigheden beschikken, van basisvaardigheden, zoals lezen, schrijven en rekenen, tot digitale en beroeps- of technische vaardigheden, alsmede ondernemersvaardigheden en transversale vaardigheden, zoals vreemde talen  of het vermogen om te leren en initiatief te nemen.

Europa staat vandaag voor een aantal uitdagingen:

  • Een onaanvaardbaar groot aantal Europeanen - een op de vijf - worstelt nog steeds met lezen en schrijven, en een nog groter aantal heeft onvoldoende rekenvaardigheid en digitale vaardigheden. Een aanzienlijk deel van de migranten en asielzoekers beschikt niet over basisvaardigheden en heeft een slechte kennis van de taal van het gastland, waardoor het risico op werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting groot is.
  • Talloze werkzoekenden in Europa vinden geen baan omdat ze niet over de juiste vaardigheden beschikken of een baan hebben waarin ze hun talenten niet kunnen benutten. Zo werkt 30% van de hoger opgeleiden in banen waarvoor geen universitair diploma is vereist.
  • Tegelijkertijd kan 40% van de werkgevers geen mensen vinden met de juiste vaardigheden om hun vacatures te vullen en hebben te weinig mensen de intentie, mentaliteit en competenties om een ​​eigen bedrijf op te richten of naar nieuwe mogelijkheden te zoeken.

Onderwijs en opleiding in Europa vallen onder de bevoegdheid van de lidstaten. Nationale en regionale arbeidsmarkten en onderwijsstelsels staan ​​elk voor hun eigen specifieke uitdagingen, maar ook de lidstaten worden geconfronteerd met vergelijkbare problemen en kansen.

De Europese initiatieven rond vaardigheden zijn bedoeld om alle Europese belanghebbenden te mobiliseren op basis van de volgende actielijnen:

Elke jaar krijgt een groot aantal lidstaten landenspecifieke aanbevelingen met betrekking tot de ontwikkeling van vaardigheden als ondersteuning voor hun nationale beleidsvorming.

In samenwerking met de OESO wordt aan lidstaten ondersteuning geboden bij de ontwikkeling van nationale strategieën ter bevordering van vaardigheden en bij het formuleren van concrete beleidsmaatregelen. EU-ffondsen kunnen helpen bij het in de praktijk brengen van beleidsontwerpen:

De Commissie heeft in het verleden een reeks beleidsmaatregelen voorgesteld om de belangrijkste uitdagingen en problemen met betrekking tot vaardigheden aan te pakken, waaronder Nieuwe vaardigheden voor nieuwe banen en Een andere kijk op onderwijs.

Op 10 juni 2016 heeft het een nieuwe en uitgebreide Nieuwe vaardighedenagenda voor Europa aangenomen, waarin tien acties worden voorgesteld om mensen in Europa van betere vaardigheden te voorzien.

Delen