Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Nieuws 13/01/2015

Peer Review in België: Kinderen eerst – proefproject voor lokale overlegplatformen inzake kinderarmoede

Het initiatief "Kinderen eerst" van de Belgische overheid verleent financiering aan een proefproject voor het opstarten van lokale overlegplatformen inzake kinderarmoede. Bij deze platformen worden zeer uiteenlopende lokale actoren betrokken: van organisaties voor armoedebestrijding tot centra voor kinderopvang, scholen, sportclubs en centra voor studentenondersteuning.

© taonga, Fotolia

Gastland: België

Datum: 13 en 14 januari 2015

Deelnemende landen: Bulgarije – Frankrijk – Griekenland – Hongarije – Ierland – Malta – Nederland – Verenigd Koninkrijk

De Belgische OCMW's (Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn), die in elke gemeente zijn gevestigd, spelen een cruciale rol in de bestrijding van kinderarmoede. Ongeveer 57 OCMW's waren betrokken bij het opstarten van deze platformen, hetzij als initiatiefnemer, hetzij als deelnemer. In 2013 maakte de overheid 2 miljoen euro vrij voor "Kinderen eerst".

Met "Kinderen eerst" reageert de Belgische overheid op de aanbeveling van de Europese Commissie uit 2013 "Investeren in kinderen: de vicieuze cirkel van achterstand doorbreken" en het pakket sociale-investeringsmaatregelen in het algemeen, door te zorgen voor een betere coördinatie en een grotere betrokkenheid van ouders, kinderen en andere lokale belanghebbenden en de uitwisseling van goede praktijken te bevorderen.

Belangrijkste boodschappen naar aanleiding van deze collegiale toetsing:

  • Kinderarmoede mag niet als een alleenstaand probleem worden beschouwd. Kinderarmoede is immers een onderdeel van de armoede die de gezinnen treft waarin de kinderen opgroeien en moet daarom in een multidimensionaal beleidskader op verschillende niveaus worden aangepakt. Alleen zo kan de vicieuze cirkel van generatiearmoede worden doorbroken.
  • Dankzij de Belgische platformen kan kinderarmoedebestrijding op de lokale situatie worden afgestemd, maar tegelijkertijd blijft een sterke betrokkenheid van de centrale overheid van cruciaal belang.
  • Een efficiënte aanpak van kinderarmoede moet zowel preventief als proactief zijn en ervoor zorgen dat diensten op een niet-stigmatiserende manier worden aangeboden.
  • Samenwerking tussen diensten en instellingen is niet duur, maar is doorslaggevend voor het welslagen van programma's. Gemeenschappelijke doelstellingen en een goede verstandhouding zijn immers noodzakelijk.
  • Het Europees Sociaal Fonds 2014-2020 bestemt 20% van zijn financiële middelen voor sociale inclusie. Projecten voor kinderarmoedebestrijding, zoals de lokale overlegplatformen van "Kinderen eerst", komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.
  • Op het online Europees Platform voor investeren in kinderen (EPIC) werden allerlei empirisch onderbouwde praktijken voor ouderondersteuning verzameld.

Peer Review manager

Renate Haupfleisch (ÖSB Consulting GmbH)

Delen