Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Appoġġ għall-intraprendituri u dawk li jaħdmu għal rashom

L-intraprenditorija u x-xogħol indipendenti jgħinu biex:

  • joħolqu l-impjiegi
  • jiżviluppaw il-ħiliet
  • jagħtu lill-persuni bla xogħol u vulnerabbli opportunità biex jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u fl-ekonomija.

L-istrateġija Ewropa 2020 tirrikonoxxi l-intraprenditorija u x-xogħol indipendenti bħala elementi kruċjali għal tkabbir ekonomiku intelliġenti, sostenibbli u inklużiv. Barra minn hekk, il-prijorità prinċipali tal-Kummissjoni hija li “l-Ewropa terġa' taqbad tikber u żżid l-għadd ta’ impjiegi mingħajr ma jinħoloq dejn ġdid”.

Fl-appoġġ tagħha għall-intraprenditorija u x-xogħol indipendenti, il-Kummissjoni Ewropea tiffoka l-isforzi tagħha fuq:

u tara li:

  • iżżid l-għarfien dwar l-intraprenditorija u x-xogħol indipendenti
  • tibni l-kapaċità fil-pajjiżi u r-reġjuni tal-UE
  • tappoġġja l-intraprenditorija finanzjarjament.

Iż-żieda fl-għarfien

Parti kbira minn dan il-bini tal-għarfien u t-tagħlim reċiproku dwar l-intraprenditorija ssir f’kooperazzjoni mal-OECD. Il-pubblikazzjonijiet konġunti jinkludu serje “ L-Intraprendituri Neqsin” li tiffoka fuq l-iżviluppi tal-intraprenditorija fost gruppi vulnerabbli (żgħażagħ, nisa, anzjani, migranti, persuni b’diżabbiltà). Barra minn hekk fiha sensiela ta’ “Dokumenti dwar il-Politika” li jkopru kwistjonijiet bħall-intraprenditorija tal-anzjani, l-intraprenditorija taż-żgħażagħ, l-appoġġ tal-impjiegi indipendenti u l-intraprenditorija informali.

Il-bini tal-kapaċità

Il-kooperazzjoni mal-OECD tagħti dejjem aktar attenzjoni lill-analiżi speċifika għall-pajjiż. Bir-rapporti tagħha, hija għandha l-għan li tgħin lill-Istati Membri jtejbu l-appoġġ tagħhom għall-intraprendituri żgħażagħ jew għall-intraprenditorija biex joħorġu mill-qgħad.

Il-Kummissjoni Ewropea u l-OECD żviluppaw ukoll b’mod konġunt Għodda ta’ politika għal intraprenditorija aħjar, li tista’ taġixxi bħala katalista biex jittejbu l-politiki tal-intraprenditorija f’belt, reġjun jew pajjiż tal-UE. L-għodda tkopri l-politiki li jappoġġjaw l-intraprenditorija minn persuni li jappartjenu għal gruppi vulnerabbli, kif ukoll l-intraprenditorija soċjali.

L-appoġġ finanzjarju tal-intraprenditorija

Fil-qasam tal-mikrofinanzjament, il-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress u t-tielet assi tal-programm għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) jgħinu jistimolaw ix-xogħol indipendenti u l-ħolqien ta’ mikrointrapriżi. L-intrapriżi soċjali jistgħu jibbenefikaw ukoll minn appoġġ finanzjarju mit-tielet assi tal-EaSI.

Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE) jippromwovi l-intraprenditorija permezz ta' servizzi ta' appoġġ finanzjarju u għan-negozju. Jingħata appoġġ immirat lil gruppi sottorappreżentati u żvantaġġjati, inklużi l-intraprendituri nisa u l-persuni b’diżabilità.

Ixxerja din il-paġna