Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Finanzjament

Il-Kummissjoni Ewropea tipprovdi finanzjament għal proġetti li jkollhom x'jaqsmu mal-impjieg, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni soċjali permezz tal-programmi li ġejjin.

Fond Soċjali Ewropew (FSE)

Il-FSE jiffinanzja proġetti li jgħinu lin-nies itejbu l-ħiliet tax-xogħol tagħhom u l-prospetti tal-impjieg. Biex japplikaw, l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati għandhom jikkuntattjaw l-awtoritajiet tal-immaniġġjar tal-FSE f'pajjiżhom. Il-Kummissjoni Ewropea tiddetta l-prijoritajiet ta' finanzjament iżda ma tkunx direttament involuta fl-għażla tal-proġetti.

Aktar dwar l-FSE
L-FSE f’pajjiżek

Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

Il-FEG jgħin lill-ħaddiema li tilfu xogħolhom minħabba bidliet fit-tendenzi tal-kummerċ globali biex isibu impjieg ieħor kemm jista' jkun malajr. L-individwi jew kumpaniji affettwati mis-sensja u li jixtiequ japplikaw għall-finanzjament għandhom jikkuntattjaw l-awtorità nazzjonali tagħhom.

Aktar dwar il-FEG

Finanzjament 2021-2017

Il-Kummissjoni pproponiet il-Fond Soċjali Ewropew (FSE+) aktar sempliċi u aktar integrat u l-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) rivedut. Huma parti mill-proposti tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 2021-2027 adottat fit-2 ta’ Mejju 2018. Bħalissa l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-UE qegħdin jiddiskutu dawn il-proposti.

Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

Il-Programm tal-UE għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI) hu strument ta’ finanzjament fil-livell Ewropew immaniġġjat direttament mill-Kummissjoni Ewropea biex jappoġġja l-impjiegi, il-politika soċjali u l-mobbiltà tax-xogħol fl-UE kollha. Biex japplikaw għall-fondi, l-organizzazzjonijiet eliġibbli għandhom iwieġbu għal tenders u/jew għal sejħa għal proposti.

Aktar dwar l-EaSI

Fond għall-Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD)

Il-FEAD jappoġġja l-azzjonijiet tal-pajjiżi tal-UE biex jipprovdu assistenza materjali lill-persuni l-aktar fil-bżonn. L-awtoritajiet nazzjonali jagħżlu l-organizzazzjonijiet sħab li jagħtu l-għajnuna, abbażi tal-programmi nazzjonali għall-2014-2020 approvati mill-Kummissjoni.

Aktar dwar l-FEAD

Djalogu soċjali

Il-Kummissjoni tappoġġja proġetti fil-qasam tad-djalogu soċjali u r-relazzjonijiet industrijali kemm fil-livell Ewropew kif ukoll f’dak nazzjonali – sakemm dawn tal-aħħar ikollhom dimensjoni transnazzjonali/Ewropea b’saħħitha biżżejjed – permezz ta’ tliet intestaturi tal-baġit. Is-sejħiet għal proposti huma organizzati kull sena għall-intestaturi tal-baġit dwar ir-Relazzjonijiet Industrijali u d-djalogu soċjali, l-Informazzjoni u l-miżuri ta’ taħriġ għall-organizzazzjonijiet tal-ħaddiema, u l-Informazzjoni, il-konsultazzjoni u l-parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-impriżi.

Aktar dwar id-djalogu soċjali

Finanzjament relatat

Ixxerja din il-paġna