Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Evalwazzjoni u studju dwar l-impatt

L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt tal-Kummissjoni ta’ politiki u fondi fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni jsegwu l-prinċipji u l-linji gwida ta’ Regolamentazzjoni aħjar.

Tista’ ssib l-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt ippjanati li għaddejjin f’dan il-qasam ta’ politika fis-sit web tal-Kummissjoni Semma’ leħnek. L-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt kollha ffinalizzati fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni mill-2014 ’l hawn huma disponibbli hawn taħt “dokumenti relatati”.

Id-dipartiment tagħna jittratta wkoll xi evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-impatt fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Il-linji gwida ta’ regolamentazzjoni aħjar jirrikjedu l-valutazzjoni tal-impatt soċjali u fuq l-impjiegi ta’ politiki u fondi fost affarijiet oħra. Hu importanti li jiġi żgurat li l-impatt fuq l-impjiegi u l-kundizzjonijiet tax-xogħol, il-protezzjoni u l-inklużjoni soċjali, il-ħiliet u s-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol jiġi vvalutat b’mod xieraq.

Ir-rappreżentanti tal-maniġment u tax-xogħol – is-sħab soċjali – għandhom rwol partikolari fil-proċess tal-valutazzjoni tal-impatt:

Studji ordnati mill-Kummissjoni Ewropea li jappoġġjaw l-evalwazzjonijiet u l-valutazzjonijiet tal-impatt fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni huma disponibbli fuq dan is-sit web permezz tal-katalgu tal-pubblikazzjonijiet.

Il-Kummissjoni tipprovdi wkoll gwida u appoġġ lill-Istati Membri dwar il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-Fond Soċjali Ewropew (FSE) u tal-Fond Ewropew għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD). Din tiżgura li d-data tkun konsistenti u komparabbli, u tgħin lill-Istati Membri jwettqu analiżi, data ta’ monitoraġġ u evalwazzjonijiet ta’ kwalità.

Ixxerja din il-paġna