Impjiegi, affarijiet soċjali u inklużjoni

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet u bażi tad-dejta tad-dokumenti

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

Social Agenda hija rivista li toħroġ erba' darbiet fis-sena u tipprovdi ħarsa ġenerali tal-azzjoni tal-Kummissjoni fil-qasam tal-impjieg, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni. Kull ħarġa jkun fiha dossier speċjali dwar suġġett jaħraq, analiżi u intervisti.

Il-kwistjonijiet kollha tal-Aġenda Soċjali

Din il-bażi tad-dejta fiha dokumenti u rapporti ta' politika tal-UE relatati mal-politiki tal-Unjoni Ewropea dwar l-impjieg, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni. Se ssib ukoll diskorsi u deskrizzjonijiet ta' proġetti ffinanzjati mill-UE.

Arkivju ta' Dokumenti

EU Bookshop hu ħanut tal-kotba, librerija u arkivju onlajn ta' pubblikazzjonijiet li jmorru lura sal-1952. Il-pubblikazzjonijiet tad-DĠ EMPL jistgħu jinstabu f'EU Bookshop, flimkien mal-maġġoranza ta' titli li l-awturi tagħhom kienu l-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-UE, l-aġenziji u korpi oħra tal-UE.

EU Bookshop

Dan is-sit jipprovdi tagħrif dwar il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fl-impjieg, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni f'dawn l-oqsma li ġejjin:

Il-leġiżlazzjoni Ewropea (Direttivi, Regolamenti, Deċiżjonijiet, eċċ...) u dokumenti uffiċjali oħra (komunikazzjonijiet, eċċ...) huma disponibbli fuq is-sit Eur-Lex tal-UE.

EUR-Lex

Ixxerja din il-paġna