Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Finanšu starpnieki

Finanšu starpnieki, kas strādā Eiropas Progresa mikrofinansēšanas instrumenta un Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas (EaSI) ietvaros:


  • Zaļā krāsā: valstis, kurās ir finanšu starpnieki
  • Zilā krāsā: valstis, kurās pašlaik nav finanšu starpnieku
  • Pelēkā krāsā: valstis, kas nepiedalās un/vai neatbilst prasībām

Ieteikt šo lapu: