Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunumi 30/03/2020

Koronavīruss: Komisija sniedz praktiskus norādījumus, kā nodrošināt kritiski svarīgu darbinieku brīvu pārvietošanos

Šodien Komisija nākusi klajā ar jauniem praktiskiem ieteikumiem, kā ES robežās nodrošināt, ka darbavietā var nokļūt mobilie darba ņēmēji, jo īpaši tie, kas strādā koronavīrusa pandēmijas apkarošanai kritiski svarīgās profesijās.

Te īpaši jāmin darbinieki, kuri strādā veselības aprūpē un pārtikas nozarē, kā arī sniedz citus pamatpakalpojumus (piemēram, nodrošina bērnu un vecu cilvēku aprūpi, būtiski svarīgus komunālos pakalpojumus).

Lai gan ir saprotams, ka dalībvalstis, cenšoties ierobežot koronavīrusa izplatību, uz iekšējām robežām ir ieviesušas robežkontroles, ir jāpieliek visas pūles, lai kritiski svarīgie darbinieki savu galamērķi varētu sasniegt bez liekas kavēšanās.

Šodien publicētajās vadlīnijās ir noteikts to darba ņēmēju loks, kuri strādā kritiski svarīgās profesijās un kuru turpmāka brīva pārvietošanās ES teritorijā ir ļoti būtiska. Vadlīnijās sniegtais saraksts gan nav izsmeļošs.

Papildus šīm īpašajām darbinieku kategorijām vadlīnijās arī precizēts, ka dalībvalstīm būtu jāļauj pārrobežas nodarbinātajiem turpināt šķērsot robežu, ja uzņemošajā dalībvalstī attiecīgajā sektorā vēl ir atļauts strādāt.Dalībvalstīm pret pārrobežu darba ņēmējiem un vietējiem darba ņēmējiem vajadzētu attiekties vienādi.

Lai risinātu krīzes izraisītā darbaspēka trūkuma problēmu, jo īpaši jautājumu par sezonas strādniekiem lauksaimniecības nozarē, dalībvalstīm ar informāciju par savām dažādajām vajadzībām vajadzētu apmainīties tehniskā līmenī un izveidot īpašas procedūras, kas nodrošinātu šādu strādnieku netraucētu pārvietošanos.

Šīs vadlīnijas papildina nesen pieņemtās 

Ieteikt šo lapu: