Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunumi 25/03/2019

ES pabeidz pēdējos sagatavošanās darbus scenārijam, ka AK varētu 12. aprīlī izstāties bez vienošanās

Tā kā šķiet arvien ticamāk, ka Apvienotā Karaliste (AK) 12. aprīlī pametīs Eiropas Savienību (ES), neratificējusi Izstāšanās līgumu, Eiropas Komisija (EK) šodien pabeidza savus sagatavošanās darbus šim scenārijam.

ES pabeidz pēdējos sagatavošanās darbus scenārijam, ka AK varētu 12. aprīlī izstāties bez vienošanās

Pamatojoties uz AK premjerministres Terēzas Mejas iesniegto lūgumu, Eiropadome (50. pants) ceturtdien, 21. martā, piekrita pagarināt AK izstāšanās termiņu līdz 2019. gada 22. maijam ar nosacījumu, ka Pārstāvju palāta vēlākais līdz 2019. gada 29. martam apstiprina Izstāšanās līgumu. Ja šis nosacījums netiks izpildīts, tad Eiropadomes atļautais termiņa pagarinājums ir tikai līdz 2019. gada 12. aprīlim. Tādā gadījumā Apvienotajai Karalistei līdz minētajam datumam jāpaziņo, kā tā plāno rīkoties tālāk.

Bezlīguma scenārijs

Bezlīguma scenārijā Apvienotā Karaliste uzreiz bez jebkāda pārejas perioda kļūs par trešo valsti. No tā brīža AK vairs nebūs piemērojams neviens ES primārais vai sekundārais tiesību akts. Tādējādi nebūs Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda. Tas, bez šaubām, izraisīs ievērojamas neērtības iedzīvotājiem un uzņēmumiem. 

Leģislatīvie ārkārtas un sagatavotības pasākumi

EK līdz šim ir nākusi klajā ar 19 leģislatīvo aktu priekšlikumiem. No tiem 17 ir pieņemti vai saskaņoti Eiropas Parlamentā un Padomē, un oficiālās pieņemšanas procedūras joprojām turpinās. Paredzams, ka abi likumdevēji drīzumā pieņems atlikušos divus priekšlikumus.

Sociālā nodrošinājuma tiesības

Tiem, kuri izmantoja brīvas pārvietošanās tiesības līdz AK izstājai, tiek saglabātas attiecīgās sociālās tiesības (piemēram, Apvienotajā Karalistē līdz tās izstājai savāktie apdrošināšanas, (paš)nodarbinātības vai uzturēšanās periodi). 

Paziņojumi par sagatavotību

Eiropas Komisija ir publicējusi 90 paziņojumus par sagatavotību dažādās nozarēs. Tajos sniegtas konkrētākas norādes dažādām nozarēm, kuras skar Brexit.

Ieteikt šo lapu: