Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Oficiālie dokumenti

Šajā tīmekļa vietnē ir pieejami oficiālie dokumenti, kurus apstiprinājusi Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas administratīvā komisija, kā arī tās lēmumi un ieteikumi.

Lēmumi un ieteikumi

Administratīvā komisija ir pieņēmusi vairākus lēmumus un ieteikumus par modernizētas koordinācijas regulējuma tiesību normu ieviešanu (senākus lēmumus skatīt attiecīgajā šīs lapas sadaļā).

Citi oficiāli dokumenti

Strukturēti elektroniskie dokumenti

Modernizētie noteikumi par koordinēšanu paredz, ka datu apmaiņai starp iestādēm jānoris elektroniski visā ES. Šajā procesā tiks izmantota EESSI sistēma. Strukturēti elektroniskie dokumenti ir izstrādāti, ievērojot elektroniskas procedūras, un ar tiem apmainīsies, ievērojot šīs procedūras (jeb tā sauktos izmantošanas scenārijus: “Business Use Cases”). Tie atvieglos un uzlabos informācijas nodošanu starp iestādēm. Līdz divus gadus ilgā pārejas perioda beigām, kas noteikts pirms pilnīgas pārejas uz elektronisku apmaiņu starp dalībvalstīm, drīkst izmantot strukturētu elektronisko dokumentu versijas uz papīra.

Portatīvie dokumenti

Modernizētās koordinācijas rezultātā vairs nebūs jāizmanto uz papīra iespiestas E veidlapas, taču reizumis cilvēka pieprasīto informāciju izsniegs kā portatīvu dokumentu. Ir pavisam desmit portatīvo dokumentu veidu, starp tiem arī Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Izņemot šo karti, pārējie dokumenti ir uz papīra iespiestas veidlapas. Tās izdod no 2010. gada 1. maija, turpinot izmantot arī pēc pārejas perioda beigām.

Administratīvās komisijas sanāksmes galvenie secinājumi

Administratīvās komisijas sanāksmes notiek vismaz četrreiz gadā. Lai veicinātu pārredzamību, delegācijas vienojās publicēt šo sanāksmju galvenos secinājumus kopš 2016. gada jūnija sanāksmes.

Pēdējo sešu mēnešu laikā par šo tematu ziņas nav bijušas.

Ieteikt šo lapu: