Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Mikrofinansēšanas instruments

Kas ir mikrofinansēšanas instruments "Progress"?

Eiropas progresa mikrofinansēšanas instruments, kas ieviests 2010. gadā, palielina mikrokredītu — aizdevumu, kas nepārsniedz 25 000 eiro, — pieejamību mazu uzņēmumu izveidei vai attīstībai.

Šis instruments nesniedz tiešu finansējumu uzņēmējiem, bet gan atsevišķiem mikrokredītu sniedzējiem Eiropas Savienībā dod iespēju palielināt kreditēšanu,

  • nodrošinot garantijas un līdz ar to uzņemoties daļu aizdevēja iespējamā zaudējuma riska;
  • sniedzot finansējumu mikrokreditēšanas palielināšanai.

Mikrokredītu sniedzēji var būt privātas vai valsts bankas, mikrofinanšu iestādes, kas nedarbojas banku nozarē, un bezpeļņas mikrokredītu sniedzēji.

Mikroaizdevumu nosacījumi uzņēmējiem (aizdevuma summa, aizdevuma ilgums, procentu likmes un maksas, aizdevuma saņemšanas termiņš) ir atkarīgi no konkrētā mikrokredītu sniedzēja.

Progresa finansējumu nevar izmantot tādu kredītlīniju segšanai kā konta pārtēriņš un īstermiņa banku kredīti, kas tiek automātiski atjaunoti.

Vai es varu izmantot mikrofinansēšanas instrumentu "Progress"?

Jā, variet, ja

  • vēlaties iegūt pašnodarbinātā statusu vai izveidot vai attīstīt mikrouzņēmumu (kurā strādā ne vairāk kā desmit darbinieki), it īpaši sociālu uzņēmumu;
  • esat bezdarbnieks;
  • jūs noteiktu laiku nevarat atgriezties darba tirgū;
  • jums ir grūtības iegūt tradicionālo kredītu (jo esat sieviete, jūs uzskata par jaunu vai par vecu, piederat mazākumtautībai vai jums ir invaliditāte u.tml.).

Kā var pieteikties?

Noskaidrojiet, vai jūsu valstī ir mikrokredītu iestādes. Tās var sniegt jums informāciju par konkrētām pieteikuma prasībām un procedūrām. Varat tām tieši nosūtīt savu mikroaizņēmuma pieteikumu.

Piedāvājiet mikrokredītus, izmantojot mikrofinansēšanas instrumentu "Progress"

Mikrofinansēšanas instrumentu "Progress" atbalsta Eiropas Komisija un Eiropas Investīciju banka, un to pārvalda Eiropas Investīciju fonds.

Skatīt arī

Citas mikrofinansēšanas programmas

Ieteikt šo lapu: