Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pētījumi, vērtējumi, ietekmes novērtējums

Pētījumi, vērtējumi, ietekmes novērtējums

Eiropas sabiedrība un darba tirgus piedzīvo straujas izmaiņas. Tās ietekmējuši dažādi faktori, piemēram, globalizācija, tehnoloģiju attīstība un sabiedrības novecošana.

Analizējot svarīgākās sociālās un darba tirgus tendences, Eiropas Komisija palīdz politikas veidotājiem. Plašāku informāciju atradīsit pārējās šīs tīmekļa vietnes daļās.

Komisija izvērtē ES politikas un programmu ietekmi, lai pārliecinātos, vai tās palīdz veidot darba vietas, risināt sociālos jautājumus un radīt visiem vienādas iespējas. Plašāku informāciju atradīsit nākamajā šīs tīmekļa vietnes daļā.

Eiropas Komisija ik gadu publicē vairāk nekā 50 pētījumu. To lielākā daļa ir finansēta no programmas PROGRESS. Eiropas Komisijas pasūtītie pētījumi par nodarbinātību, sociālajām lietām un visiem vienādām iespējām ir pieejami šīs tīmekļa vietnes dokumentu datubāzē.

Ieteikt šo lapu: