Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Pētījumi, vērtējumi, ietekmes novērtējums

© Bacho Foto / Fotolia

Eiropas sabiedrība un darba tirgus piedzīvo straujas izmaiņas. Tās ietekmējuši dažādi faktori, piemēram, globalizācija, tehnoloģiju attīstība un sabiedrības novecošana. 

Analizējot svarīgas sociālās un darba tirgus tendences, Eiropas Komisija palīdz politikas veidotājiem. Plašāku informāciju atradīsit šādās šīs tīmekļa vietnes daļās: nodarbinātība un sociālie pētījumi.

Politikas un fondu izvērtēšana un ietekmes novērtēšana ļauj panākt, lai ES politika un tiesību akti tiktu izstrādāti atklāti un pārredzami, balstoties uz vislabāko pieejamo pierādījuma materiālu un saņemot pēc iespējas plašāka loka ieinteresēto personu atbalstu. Tā mēs varam sasniegt mērķus ar pēc iespējas mazākām izmaksām. Plašāka informācija atrodama šeit:izvērtēšana un ietekmes novērtēšana.

Eiropas Komisijas pasūtītās publikācijas par nodarbinātību, sociālajām lietām un visiem vienādām iespējām, kā arī pētījumi, kas ir izvērtējumu un ietekmes novērtējumu pamatā, ir atrodami šajā vietnē pieejamā publikāciju katalogā.

Ieteikt šo lapu: