Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Jaunumi 30/03/2020

Pieņemta Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu

Papildinātā investīciju iniciatīva reaģēšanai uz koronavīrusu (CRII+) tika pieņemta 30. martā un tā stāsies spēkā 1. aprīlī.

© DimaBerlin / Shutterstock

37 miljardi eiro no kohēzijas fondu līdzekļiem tiks izmantoti, lai stiprinātu veselības aprūpi, atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus (MVU), īstermiņa nodarbinātības shēmas un sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Turklāt ES Solidaritātes fonds tiks izmantots, lai atbalstītu valstis, kuras ir skartas vissmagāk.

Sākot no 1. februāra 2020 gada izdevumi segs izmaksas, kas veltītas centieniem glābt dzīvības un aizsargāt iedzīvotājus.

Kopumā, apmēram 8 miljardi eiro nāks no neizlietotā priekšfinansējuma no 2019 gada saskaņā ar struktūrfondiem. Jauno pasākumu kopums atļaus dalībvalstīm likt lietā neizmantotos līdzekļus krīzes pārvarēšanas pasākumiem un neatgriezt tos ES budžetā. Turklāt 29 miljardi eiro tiks izmaksāti no līdzekļiem, kas būtu izmaksāti vēlāk šā gada laikā.

Dalībvalstis gūs plašu elastību, kas izpaužas kā iespējas pārvietot līdzekļus starp kohēzijas politikas fondiem, lai dotu iespēju līdzekļus pārvirzīt uz jomām, kuras pašreizējā krīzē ir skartas vissmagāk.

Ieteikt šo lapu: