Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

izvērtēšana un ietekmes novērtēšana

Komisijas izvērtējumos un ietekmes novērtējumos par politiku un fondiem nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā tiek ievēroti labāka regulējuma principi un pamatnostādnes.

Visi plānotie un notiekošie izvērtējumi un ietekmes novērtējumi šajā jomā ir pieejami Komisijas tīmekļa vietnē “Izsakiet viedokli”. Visi kopš 2014. gada pabeigtie izvērtējumi un ietekmes novērtējumi nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā ir pieejami zemāk sadaļā “Saistītie dokumenti”.

Mūsu dienests veic arī dažus izvērtējumus un ietekmes novērtējumus izglītības un apmācības jomā.

Labāka regulējuma pamatnostādnēs noteikts, ka cita starpā ir jāizvērtē politikas un fondu ietekme uz nodarbinātību un sociālo jomu. Ir svarīgi nodrošināt, ka tiek pienācīgi novērtēta ietekme uz nodarbinātību un darba nosacījumiem, sociālo aizsardzību un iekļautību, prasmēm, arodveselību un darba drošību.

Ietekmes novērtējuma procesā īpaša nozīme ir darba devēju un darba ņēmēju pārstāvjiem – sociālajiem partneriem.

Eiropas Komisijas pasūtītie pētījumi, kas papildina izvērtējumus un ietekmes novērtējumus nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā, ir atrodami šajā tīmekļa vietnē publikāciju katalogā.

Komisija arī sniedz norādījumus un atbalstu dalībvalstīm par Eiropas Sociālā fonda (ESF) un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām (FEAD) uzraudzību un novērtēšanu. Tas nodrošina, ka dati ir konsekventi un salīdzināmi, kā arī palīdz dalībvalstīm sniegt kvalitātes analīzi, uzraudzības datus un novērtējumus.

Ieteikt šo lapu: