Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļautība

Karjeras iespējas

Eiropas Komisijas centrālais birojs — Berlemona nams

Lai gan nodarbinātība un sociālā politika ir šī ģenerāldirektorāta kompetencē, tas nenozīmē, ka varam tieši piedāvāt jebkāda veida darbu, ja vien tas nav darbs pašā ģenerāldirektorātā. Šis ģenerāldirektorāts ir daļa no Eiropas Komisijas, un darbiniekus pieņem darbā, piemērojot visām institūcijām kopīgu kārtību.

Šajā ģenerāldirektorātā un citās Eiropas institūcijās ir iespēja strādāt kā pastāvīgam vai pagaidu darbiniekam.

Pastāvīga darbinieka līgums

Ja jūs interesē pastāvīga darbinieka līgums, varat apmeklēt Eiropas Personāla atlases biroja (EPSO) oficiālo tīmekļa vietni.  Tā uzdevums ir organizēt atklātus konkursus, lai atlasītu augsti kvalificētus darbiniekus darbam visās Eiropas Savienības institūcijās, - Eiropas Parlamentā, Padomē, Eiropas Komisijā, Eiropas Kopienu Tiesā, Revīzijas palātā, Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, Reģionu komitejā un pie Eiropas Ombuda. Tur iegūsit informāciju par pieteikšanos, atradīsit atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem un uzzināsit, kur atrast vairāk informācijas.

Pagaidu darbinieka līgums

Ja jūs interesē pagaidu darbinieka līgums, noderīga var izrādīties informācija par dažādu veidu līgumiem.

Citas iespējas

Dažreiz mūsu ģenerāldirektorāts publicē speciālus paziņojumus par iespēju izteikt ieinteresētību saistībā ar savām darbībām.

Ieteikt šo lapu: